App newydd i helpu i wella'r amgylchedd i bobl sy'n byw gyda demensia

IRIDIS

Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia Grymuso pobl - newid bywydau

1
2
3
4

Newyddion a Barn

Postiwyd gan Lesley Palmer, ar 18 Mehefin
Mae poblogaeth y byd yn heneiddio a gyda phroffil y 'defnyddiwr terfynol' yn newid hefyd. Mae data o adroddiad Rhagolygon Poblogaeth y Byd (2017) yn amcangyfrif bod nifer y bobl dros 60 ...
24
Mehefin
by Ailidh Aikman
Y mis diwethaf, cyflwynodd DSDC hyfforddiant dylunio ar gyfer Tokyu Land Corporation a Mediva Inc., yn Japan. Dilynodd yr hyfforddiant dylunio fewnbwn DSDC i ddau ...
18
Mehefin
by Tîm DSDC
Mae Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain (BDA) wedi datblygu'r prosiect 'Trawsnewid Profiad Dementia Dementia'. Mae'r prosiect yn gymuned ...
17
Mai
by Ailidh Aikman
Roedd y Dosbarth Meistr Rhyngwladol ar Ofal Dementia, Dylunio a Heneiddio (IMDDA) eleni yn llwyddiant ysgubol, gan ddod â gwesteion a ...
16
Mai
by Richard Ward
Mae'n bleser gan Ganolfan Gelfyddydau Macrobert, ar gampws Prifysgol Stirling, gynnal dau ddigwyddiad yn gynnar ym mis Gorffennaf, yn rhad ac am ddim diolch ...
10
Mai
by DSDC Guest
Roedd cael lle yn y bwrdd hirgrwn gyda baneri gwledydd G7 yn fygythiol. Serch hynny, dangosodd y cyfarchion cordial gan y cynrychiolwyr ...
26
Ebrill
by Ailidh Aikman
Mae Dosbarth Meistr Rhyngwladol 2019 ar Ofal Dementia, Dylunio a Heneiddio (IMDDA), a gynhelir gan y DSDC ym Mhrifysgol Stirling, ar fin cymryd ...

Ar Twitter

RT : Mae'n bleser gan GNA gyhoeddi bod ein canolfan gofal preswyl arbenigol Meadow View wedi derbyn y DeDCi ... https://t.co/P9jWJLY74y
Diwrnod 5 13 oriau yn ôl

Mae'r rhan fwyaf Wedi ymweld

Sut i gysylltu â ni

Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia
Adeilad Iris Murdoch ...

Mae Cartref Gofal Rhithwir yn adnodd ar-lein sy'n dangos dyluniad demensia-gyfeillgar mewn gofal ...

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu unioni'r fantol rhwng gofal dementia a dylunio dementia gan ...

Pam DSDC?

Ers dros 25 o flynyddoedd tîm amlddisgyblaethol DSDC o arbenigwyr clinigol, ...

Yn y Cyfryngau

Arfer Gorau mewn Gofal Dementia ar gyfer Staff Adran Achosion Brys