App newydd i helpu i wella'r amgylchedd i bobl sy'n byw gyda demensia

IRIDIS

 

cymeradwyo RIBA DPP

Y groesffordd dementia + dylunio

 

Grymuso pobl - Newid bywydau Nawr gyda chredydau 20 Prifysgol ar lefel 8

Newyddion a Barn

Postiwyd gan Ailidh Aikman, Ar 20th Mawrth
O 25th May 2018 mae'r cyfreithiau sy'n ymwneud â diogelu data a'r defnydd o ddata personol gan sefydliadau yn newid. Mae Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (GDPR) yn disodli'r Data cyfredol ...
17
Mai
by Tîm DSDC
21 - 27 Mai yw Wythnos Gweithredu Dementia. Mae hwn yn gyfle gwych i wella bywydau bob dydd i bobl sy'n byw gyda dementia. Gallwch chi wneud llawer ...
17
Mai
by DSDC Guest
Yn ddiweddar, ymgymernais â'm cydran gwaith maes Meistr Meistr yn Kenya. Fel rhan o'r ymchwil, cyfwelais â gofalwyr sy'n cefnogi pobl gyda ...
15
Mai
by Richard Ward
Mae Prifysgol Stirling yn cynnal dau weithdy sy'n dangos y datblygiadau diweddaraf ym maes ymchwil demensia ac ymarfer ar gyfer y celfyddydau, ...
15
Mai
by Dave Budd
Hi, fy enw yw Dave Budd. Dechreuais fel Cydlynydd Integreiddio a Chynhwysiant newydd ar gyfer Prosiect Ein Cymdogaethau Cysylltiedig ym mis Ionawr ...
15
Mai
by Tîm DSDC
Mae partneriaeth EBED, Undebau Pont y DU a Phrifysgol Stirling wedi darparu arian ar gyfer Ysgoloriaeth PhD 3 (ffioedd yn ogystal â byw ...
13
Ebrill
by Ailidh Aikman
Dros y deng mlynedd diwethaf, mae'r DSDC wedi bod yn cyflawni digwyddiadau gofalwyr a ariennir ledled y DU. Ein prosiect diweddaraf, 'Dementia Education for Family ...

Ar Twitter

Os ydych chi'n gosod arwyddion, dylech eu gosod 1.2m uwchben lefel y llawr. Mae hyn yn caniatįu gwylio a sligo i lawr ... https://t.co/QJOJqn7gJT
Oriau 22 26 min yn ôl

Mae'r rhan fwyaf Wedi ymweld

Mae Cartref Gofal Rhithwir yn adnodd ar-lein sy'n dangos dyluniad demensia-gyfeillgar mewn gofal ...

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu unioni'r fantol rhwng gofal dementia a dylunio dementia gan ...

Llyfrau ac Adnoddau

Mae ein Siop Amazon yn darparu mynediad hawdd i lyfrau, cyhoeddiadau, canllawiau astudio ...

Pam DSDC?

Ers dros 25 o flynyddoedd tîm amlddisgyblaethol DSDC o arbenigwyr clinigol, ...

Yn y Cyfryngau

Arfer Gorau mewn Gofal Dementia ar gyfer Staff Adran Achosion Brys