Canolfan Adnoddau Dylunio

Mae'r Ganolfan Adnoddau Dylunio yn darparu mynediad at adnoddau a ddewiswyd ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn creu'r amgylchedd gorau posibl ar gyfer pobl â dementia

Mae'r wybodaeth wedi ei threfnu yn adrannau gyda hyperddolenni yn uniongyrchol at yr adnoddau sydd ei angen arnoch. Maent yn cynnwys y gorau yn y byd a yw hyn ar gael gan CDGD neu rywle arall.

Top 10 Books

 • Anderzhon, JW et al. (2102) Dylunio ar gyfer heneiddio: astudiaethau achos rhyngwladol o adeilad a'r rhaglen. (Cyfres Wiley mewn gofal iechyd a dylunio byw uwch) Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
 • Brawley, EC (2005) Dylunio arloesol i heneiddio a chlefyd Alzheimer. Efrog Newydd: Wiley.
 • CALKINS, M. (2001) Creu lleoliadau gofal dementia llwyddiannus. Baltimore: Proffesiynau Iechyd Press.
 • Cohen, U. a Weisman, GD (1991) Dal ymlaen i gartref: dylunio amgylcheddau ar gyfer pobl â dementia. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Fleming, R., Forbes, J. et al (2003) Addasu'r ward i bobl â dementia. Sydney: NSW Adran Iechyd.
 • Judd, S., Marshall, M. a Phippen, P. (1998) Dylunio ar gyfer dementia, Llundain: Journal of Dementia Care, 1998.
 • Topo, P. a Ostlund, B. gol. (2009) Dementia, dylunio a thechnoleg: amser i ddod involved.Washington, DC: IOS Press.
 • Gof aur, S. (2000) Universal dylunio: llawlyfr o ganllawiau ymarferol ar gyfer penseiri. Rhydychen: Gwasg Pensaernïol.
 • Burton, E. a Mitchell, L. (2006) Cynhwysol dylunio trefol: strydoedd am oes. Rhydychen: Gwasg Pensaernïol.
 • Fisk, AD et al. (2009) Dylunio ar gyfer oedolion hŷn: egwyddorion a ffactorau dynol dulliau creadigol. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press

Top Lawrlwytho 10

Top Erthyglau 10

 • Brawley, EC (2001) Dylunio Amgylcheddol ar gyfer clefyd Alzheimer: a ansawdd fater bywyd. Aging & 5 Iechyd Meddwl (2 supp. 1), 79 83-.
 • Day, D., Carreon, D. a Stump, C. (2000) Mae dyluniad therapiwtig o amgylcheddau ar gyfer pobl â dementia: adolygiad o'r ymchwil empirig. Gerontologist 40 (4), 397-416.
 • Gofal tymor hir Fleming, R. a Purandare, N. (2010) ar gyfer pobl â dementia: canllawiau dylunio amgylcheddol. Psychogeriatrics Rhyngwladol 22 (7), 1084-1096.
 • Forbes, D. et al. (2004) therapi Golau ar gyfer rheoli cysgu, ymddygiad a hwyliau aflonyddwch yn dementia. Cronfa Ddata Cochrane o Adolygiadau Systematig (2).
 • Marshall, M. a Delaney, J (2102) canllawiau dylunio Dementia-gyfeillgar ar gyfer wardiau ysbytai. Journal of Dementia Care 20 (4), Gorffennaf / Awst 2012, 26 28-
 • . Morleisiaid, A. a Fuggle, L. (2013) Dylunio ar gyfer dementia: creu amgylchedd therapiwtig. Nyrsio a Gofal Preswyl 15 (6) 438-442
 • Schwarz, B. et al (2004) Effaith ymyriadau dylunio ar leoliad gofal dementia. Americanaidd Journal of Clefyd Alzheimer a Dementia Eraill 19 (3), 172-176.
 • Torrington, J. (2006) Beth sydd wedi cael bensaernïaeth i'w wneud â gofal dementia? Archwiliadau o'r berthynas rhwng ansawdd bywyd a dylunio adeiladau mewn dau brosiect EQUAL. Ansawdd mewn Aging 7 (1), 34.
 • Van Someren, EJ et al (1997) golau llachar anuniongyrchol yn gwella aflonyddwch rhythm gorffwys-weithgaredd circadaidd mewn cleifion demented Seiciatreg Biolegol 41 (9), 955-963.
 • Zeisel, J. Silverstein, cyfateb NM et al (2003) Amgylcheddol i ganlyniadau ymddygiad iechyd mewn unedau gofal arbennig Alzheimer. Gerontologist 43 (5), 697.

Cysylltiadau 10 Top