IdeasLab 2015

Archwilio IdeasLab 2015 effaith y celfyddydau a diwylliant ar ddemensia yn y dyfodol.

fideo

Gwyl Dementia Syniadau - IdeasLab 2015
Cewch glywed y cyflwynwyr egluro eu syniadau

Roedd y sylw yn troi ar 10 syniadau o bob cwr o'r byd mewn digwyddiad cyffrous yn Belfast ar 25 2015 Chwefror. IdeasLab 2015 yn rhan o Ŵyl Dementia o Syniadau, rhaglen flwyddyn o hyd o ddigwyddiadau i ddathlu Pen-blwydd 25th y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Clywed y cyflwynwyr yn egluro eu syniadau yn y ffilm ac yn archwilio eu syniadau yn fanylach yn y rhifyn diweddaraf o Iris.

Mae'r Syniadau Cipolwg ar

Cliciwch ar y "Darllenwch am fy syniad" botwm i gael rhagor o wybodaeth am y cyflwynydd a'r ddolen i'r Syniad yng nghyhoeddiad Iris.

banner Iris

1: Edrych, Gwrando, Dysgu

"Mae ein teithiau tywys amgueddfa darparu profiad normaleiddio i bobl â dementia, eu gofalwyr a'u bawb."

- Jessica Ruhle

Llun proffil Jessica Ruhle

Jessica Ruhle, Amgueddfa Celf ym Mhrifysgol Duke
Darllenwch am fy syniad yn y rhifyn diweddaraf o Iris


2: Prosiect e-ma

"Mae'r gweithdai creadigol yn cynnwys paneli gweddi pren heb fod yn sectyddol Siapaneaidd i greu ysgogol, gyfle rhyngweithiol a chost-effeithiol ar gyfer creadigrwydd mewn gwahanol leoliadau."

- Andrew Woollock

Llun proffil andrew Woollock

Andrew Woollock, Frenhines Prifysgol Belfast
Darllenwch am fy syniad yn y rhifyn diweddaraf o Iris


3: Profiadau Immersive

"Mae ein dull arloesol yn golygu defnyddio pob math o dechnoleg i newid y ffordd amgylcheddau gofal traddodiadol yn cael eu gweld ac yn brofiadol"

- Colette Gollcher


4: ImaginationGym

"Dros y blynyddoedd rydym wedi datblygu rhaglenni gweithdai hyn, sy'n defnyddio gwahanol themâu a gweithgareddau i ysgogi pobl â dementia"

- Peter Blackbyrne


5: Oriel Gelf mewn Llwybr Crwydro

"Mae ein lleoedd oriel arloesol celf yng nghanol amgylchedd diogel a dod â phobl â dementia, lleoliadau gofal a chymunedau lleol at ei gilydd mewn ffordd unigryw"

- Virginia Serrani


6: Taith i Mind Egnïol

"Mae ein prosiect ar raddfa fach yn bwysig gan ei fod yn caniatáu i'r effaith gwerthfawrogiad celf i gael eu hasesu'n briodol mewn lleoliad diwylliannol."

- Yr Athro Timothy Kwoki

Llun proffil Athro Timothy Kwok

Yr Athro Timothy Kwok, Tseineaidd Prifysgol Hong Kong
Darllenwch am fy syniad yn y rhifyn diweddaraf o Iris


7: Ysgrifennu Creadigol mewn Cymunedau

"Rwy'n rhannu myfyrdodau ar y ysgrifennu creadigol rôl go iawn y gall ac y dylai ei chwarae i gyfeiriad cymunedau cyfeillgar dementia yn y dyfodol"

- Romi Jones

Romi Jones llun proffil

Romi Jones, Writer, Ymchwilydd, Hwylusydd.
Darllenwch am fy syniad yn y rhifyn diweddaraf o Iris


8: Ystafelloedd Darllen

"Mae ein rhaglen yn cynnwys gwirfoddolwyr yn eu hyfforddi'n arbennig i ddarparu profiad gwirioneddol ysgogol i bobl â dementia, a'u gofalwyr, drwy ddarllen ar y cyd. "

- Martina Blake

Llun proffil Martina Blake

Martina Blake, Canolfan y Celfyddydau llafar.
Darllenwch am fy syniad yn y rhifyn diweddaraf o Iris


9: Insightfull!

"Mae ein pecynnau ymarferol yn cyd-gynllunio i ysgogi ymgysylltiad creadigol, i gefnogi newid ymarferol mewn lleoliadau clinigol ac i gynhyrchu datrysiadau celf a dylunio gwerth chweil"

- Kevin Harrison


10: RADIQL

"Mae gennym ganlyniadau cyntaf y rhaglen ymchwil sy'n edrych ar effaith celf cyfranogol ar hwyliau mewn lleoliadau gofal, yn seiliedig ar weithgareddau sy'n mynd y tu hwnt arfer hel atgofion normal"

- Belinda Sosinowicz