Dewch yn rhan

Mae pobl sydd â dementia a'u gofalwyr yn dal i fod yn cymryd digon o ran dylunio a chynllunio gwasanaethau. Does dim esgus. Ymgysylltiad uniongyrchol pobl â dementia, yn hytrach na defnyddio gofalwyr a theuluoedd fel dirprwy, yn cael ei ddangos i arwain at ddarpariaeth cost-effeithiol gwell, mwy.

Rhoddodd CDGD yr hyder a'r sgiliau roedd angen i ni gynnig cymorth effeithiol i ni

Ymchwil a Chefnogaeth

Stirling arbenigedd penodol yn cynnwys pobl â dementia, gan dynnu ar ei hymchwil gwreiddiol eu hunain.

Gall CDGD ddarparu cefnogaeth a chyngor ar gynnwys defnyddwyr arbenigol wrth ddylunio a darparu ymchwil, yn datblygu safonau a llwybrau, mewn newid a dylunio ac yn llywodraethu.

Mae cefnogaeth tystiolaeth ymchwil yn golygu y gall CDGD helpu i oresgyn ofnau neu bryderon a all fod yn cael yn y ffordd gofalwr a chynnwys defnyddwyr. Mae hefyd yn golygu y gall CDGD alw ar wahanol offer a thechnegau sy'n galluogi pobl â dementia i chwarae rhan lawn, fel cleientiaid a phartneriaid, wrth lunio eu byd.

Panel Gofalwyr

Panel Gofalwyr CDGD yn, sy'n cynnwys yn gyfan gwbl o ofalwyr ar gyfer pobl â dementia, yn gweithredu fel pwynt cyfeirio hanfodol a gweithredol ar gyfer y gwaith o CDGD:

  • drwy gynnig barn ar faterion
  • drwy brofi syniadau a thechnolegau
  • drwy helpu ymchwil siâp.

Cynhadledd Mae Gofalwyr gyntaf 'i ddarparu mwy o ymgysylltu wyneb-yn-wyneb rhwng gofalwyr a staff CDGD yn cael ei gynllunio. Os hoffech chi ymuno â'r Panel Gofalwyr yn unig gwblhau ein ffurflen gysylltu