Ysgogi Meddwl - Iris

Iris yn gyfres o thinkpieces a lansiwyd yn 2013 i fynd i'r afael â'r materion sy'n cael eu llunio dyfodol y polisi dementia, gofal ac arfer.

Ysgogi meddwl

CDGD yn ddiolchgar i'w noddwyr a phartneriaid ar gyfer cefnogi'r gyfres.

  • Iris yn tynnu ar ymchwil a thystiolaeth o bob rhan o'r byd i ysgogi meddwl a gweithredu ar draws ffiniau - rhwng ymarferwyr, sefydliadau, gwneuthurwyr polisi neu hyd yn oed wledydd.
  • Iris yn cael ei gomisiynu'n arbennig i ysgogi ac annog deialog a dealltwriaeth rhwng gweithwyr proffesiynol o bob cefndir ac i hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd ac ymgysylltu.
  • Iris yn gyfres achlysurol.

Mae'r dewis o Iris atseinio gyda symbyliad, cyfathrebu a thwf gan gynnwys cysylltiadau i'r llygad, y blodyn adnabyddus am ei enfys o liwiau, y Groeg Messenger Dduwies ac Iris Murdoch ar ôl y mae Pencadlys CDGD enwyd