ail-fframio Dementia

Pa mor dda yw'r strategaethau dementia ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol yn cael ei weithredu?

fideo

Dementia a'r Celfyddydau - Myfyrdodau ar Penwythnos Preswyl i Artistiaid 2014
Dementia a'r Celfyddydau Gogledd Iwerddon 2015

Mae achos cryf dros ddull mwy aflonyddgar, heriol, yn gynhwysol ac yn annibynnol i dementia tu hwnt i feddwl sefydliad presennol.

Trwy ystod o ddigwyddiadau mewn partneriaeth â sefydliadau'r cyfryngau celfyddydol a chyrff anllywodraethol a, DSDC yn anelu at ddylanwadu ar sut y mae pobl yn meddwl am ddementia.

Nid oedd hyn yn golygu i fod yn wasanaeth newydd, ond yn ffordd o ddylanwadu ar y rhai sydd eisoes yn cynllunio, darparu, rheoleiddio a gwerthuso gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn iddynt allu gwneud hynny o fewn fframwaith sy'n golygu mwy i'r bobl â dementia a'u gofalwyr maent yn ei olygu i wasanaethu.

Digwyddiadau a gynhelir yng Ngogledd Iwerddon.

Dychmygwch Festival - 15 2016 Mawrth

Allwch chi gael hwyl tra'n dysgu mwy am ddemensia? Rydym yn credu hynny. Ac rydym yn edrych i ddod o hyd i 100 bobl eraill yn barod i roi cynnig arni. Sceptical? Yna beth am ymuno â ni beth bynnag.
Rydym yn ôl gymysgedd go iawn o bobl. Bydd rhai ohonoch yn gwybod dementia tu allan. efallai na fydd eraill wedi rhoi meddwl ail yn ei hyd yn hyn. A bydd rhai yn rhywle yn y canol. Yr hyn i gyd yn eich barn chi materion.


Ffydd Cinio - 14 2016 Mawrth

Rydym yn gwybod am bwysigrwydd ffydd a chred bersonol ym mywydau pobl â dementia a'r rhai sy'n eu cefnogi.
Rydym yn cynnal cyfarfod i drafod y mater hwn ac yn chwilio am bobl a fyddai'n hoffi cymryd rhan.


Y tu hwnt Terfynau, Croesi Ffiniau - 22-24 2016 Ebrill

Nod y penwythnos preswyl yn cynnig cyfranogwyr cyfle prin i archwilio eu hymarfer creadigol eu hunain fel unigolion a hefyd i ddarparu amgylchedd cydweithredol ac ysgogol sy'n cefnogi gwaith newydd. Nid yw hwn yn ddigwyddiad gul gyfyngedig i ddementia fel buddiant arbenigol neu i ffurf ar gelfyddyd sengl. Ein nod yw defnyddio dementia fel pwynt neidio i ffwrdd, ysgogiad, ar gyfer gwaith creadigol a gobeithiwn y bydd yn mynd y tu hwnt i derfynau a chroes ffiniau.


Dementia Du a Gwyn

digwyddiadau agored ar raddfa fawr yn flaenorol digwyddiadau Gwyn Dementia Du ac wedi bod yn edrych ar y ffordd y demensia yn cael ei fframio yn y celfyddydau a'r cyfryngau a'i oblygiadau. Eleni, rydym yn cynnal digwyddiad wahoddiad yn unig i ystyried y materion a dysgu sy'n deillio o brosiectau yn y gorffennol a'r presennol. Bydd canlyniadau o'r sesiwn yn bwydo i mewn i weithdy rydym yn hwyluso yng Nghynhadledd Gogledd Cyngor Celfyddydau nesaf Celfyddydau Iwerddon a Heneiddio sydd i fod i ddigwydd ar ddiwedd mis Ebrill 2016. Rydym yn dwyn ynghyd grŵp bychan o artistiaid, comisiynwyr a gweinyddwyr sydd mewn sefyllfa dda i gymryd stoc ar eu profiad wrth ddatblygu a rhedeg prosiectau sy'n ymwneud â dementia trwy'r celfyddydau mewn gwahanol ffyrdd.


Dementia mewn Ysgolion

Trwy weithgareddau pontio'r cenedlaethau mewn ysgolion yng Ngogledd Iwerddon, bydd y canfyddiad a delweddau o ddemensia yn cael ei herio. Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol rhoi at ei gilydd i ganiatáu iddynt holi a datblygu eu dealltwriaeth o ddementia.