Syniadau ac Arloesedd

DSDC yn chwarae rôl ryngwladol bwysig wrth greu syniadau newydd, ysgogi arloesedd a rhoi gwybodaeth i weithio i wella bywydau pobl â dementia.

Yr hyn sy'n arbennig o drawiadol am eich gwaith yn y ffordd yr ydych wedi cyrraedd allan o Brifysgol Stirling lleoliad i'r gymuned ehangach, nid yn unig yn yr Alban ac yn y DU, ond hefyd yn rhyngwladol
Lynne Berry OBE
Prif Weithredwr WRVS

Astudiaethau achos

Image Astudiaeth Achos DSDC

02: Syniadau ac Arloesedd - Rhaglen Ryngwladol

Annibynnol ac awdurdodol, DSDC yn gallu gweithredu fel eiriolwr ar gyfer tystiolaeth a syniadau cadarn. Mae hefyd yn gallu, pan mae angen iddo, yn gweithredu fel her i feddwl gwael ac arfer gwael.

Y ffocws ar gyfer Syniadau ar CDGD mewn pedwar maes:

  • Arwain syniadau newydd ar ddemensia
  • Ysgogi a hyrwyddo arloesi
  • Hwyluso cyfnewid syniadau a gwybodaeth
  • Tyfu dealltwriaeth a chysylltiad

Syniadau arloesol

DSDC yn gwneud hyn er bod ei gyfres arweinyddiaeth meddwl eu hunain Iris, Drwy'r IdeasLab; a thrwy ddigwyddiadau.

Syniadau Lab

Syniadau DSDC Lab logo

Mae'r Lab Syniadau un nod syml - i wella'r ffordd yr ydym yn canfod, casglu a rhannu awgrymiadau ymarferol sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn o amgylch dementia.

  • Mae'r Lab Syniadau helpu i ddod â phobl at ei gilydd sydd â syniadau gwych a fydd yn gwella bywydau pobl sydd â dementia.
  • Mae'r Lab Syniadau hefyd yn cynnwys dathliad blynyddol a chyhoeddi neilltuo i'r syniadau dementia gorau.
  • IdeasLab 2014 gynhaliwyd yn ystod y gynhadledd Alzheimer Ewrop yn yr Alban, y DU.
  • IdeasLab 2015 - Dementia, y Celfyddydau a Diwylliant gynhaliwyd yn Belfast ar 25th Chwefror 2015