ein Gwasanaethau

CDGD yn cynnig gwasanaethau ac adnoddau pwrpasol a gynlluniwyd i helpu i wneud tai demensia-gyfeillgar, hyblyg a chost-effeithiol.

gwasanaethau

Yn y blynyddoedd diwethaf DSDC wedi gweithio'n agos gyda darparwyr tai a chomisiynwyr ar

  • Dylunio Gwasanaeth - Cefnogi dulliau integredig o iechyd, gofal cymdeithasol a thai
  • Diagnosis cynnar - Datblygu sgiliau, hyder a thechnegau o fewn timau
  • Modelau Gofal Newydd - Gan alluogi mathau arbenigol o dai (megis Tai Gofal Ychwanegol) sy'n ymateb i anghenion gofal cynyddol o gleientiaid
  • Addasu - Darparu cefnogaeth ar amgylcheddau a gwasanaethau cymorth cartref
  • dylunio - Adolygiadau seiliedig ar dystiolaeth o gynlluniau a chynlluniau ar gyfer adeiladau newydd a phresennol
  • Archwilio - Archwiliad o'r adeiladau a safonau gan ddefnyddio arfau archwilio dilys yn rhyngwladol.

Adnoddau

Yn ganolog i bob CDGD yn ei wneud

cyswllt y Tîm Tai am mwy o wybodaeth i weld sut y gallant eich helpu