Tai yn y Crossroads

"Tai ar yr Croesffyrdd" ffocws ar weithgareddau wedi'u cynllunio i ddatblygu a phrofi beth sydd angen ei wneud i gwrdd â'r heriau dementia yn creu ar gyfer tai.

yr Her

Mae tai yn ar groesffordd mewn perthynas â dementia. Mae mwy o bobl nag erioed yn ymwybodol o dai rôl gadarnhaol y gall ei chwarae wrth gefnogi byw'n annibynnol ar gyfer pobl â dementia. Mae'n hyn y mae pobl â dementia eu hunain yn dweud eu bod eisiau.

Ar yr un pryd, mae cipolwg cynyddol ar sut gymhleth ac yn wirioneddol drawsnewidiol mae angen i'r ymateb gan gomisiynwyr a darparwyr tai i fod i gwrdd â'r heriau sydd o'n blaenau.

Yr Ymateb

DSDC, gan weithio gyda phartneriaid, yw cefnogi arloesedd a rhannu a fydd yn creu atebion i rai o'r materion mwyaf cymhleth sy'n wynebu pobl â dementia, comisiynwyr a darparwyr.

"Tai yn y Crossroads" yn gweithio ar draws yr holl wyth parth o CDGD i ysgogi a dal syniadau newydd ac i hyrwyddo a chefnogi gweithredu.

Bydd peth gwaith yn clymu i mewn i'r IdeasLab yn ogystal â chyfraniad penodol i'r Iris cyfres o ysgogi meddwl.

Bydd gweithgareddau eraill yn cynnwys gweithio'n uniongyrchol gyda sefydliadau allweddol mewn Tai.