Addysg a Thai

Mae'r sgiliau sy'n staff sy'n gweithio mewn angen am dai yn newid yn gyflym.

Nid oedd CDGD ceisio gwerthu hyfforddiant nad oedd ei angen arnom - maent yn gymorth i ni nodi ein hanghenion a chynllunio hyfforddiant i gwrdd â nhw. Bodlon iawn

Astudiaethau achos

09: Addysg - Datblygu Gwybodaeth

Mae'n gynyddol bwysig bod mwy o staff yn meddu ar wybodaeth a sensitifrwydd tuag at bobl â dementia a bod ganddynt yr hyder a'r gallu i gefnogi diagnosis cynnar yn ogystal â gofal ôl-ddiagnostig. Mae canlyniadau o beidio â chael y sgiliau iawn yn y mannau iawn a allai fod yn niweidiol i bawb dan sylw.

hyfforddiant

DSDC yn darparu ystod o addysg a hyfforddiant sy'n addas i wahanol grwpiau a meintiau o sefydliad tai staff - yn rhaglenni presennol a'r rhai a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer tai.

Y cyrsiau mwyaf poblogaidd gyda thai yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn ein Cyrsiau blaenllaw

Ond yn gynyddol CDGD gofynnir i ddatblygu Yn fewnol Hyfforddiant i ymateb i'r heriau penodol sy'n gysylltiedig mewn Tai.

CDGD wedi cyflwyno hyfforddiant i nifer o sefydliadau tai i'w galluogi i ddeall beth yw'r gwahanol fathau o ddemensia, sut i adnabod y symptomau cynnar, sut i gyfathrebu â phobl gyda gwahanol fathau o ddemensia a sut i gefnogi pobl â dementia, gan gynnwys pan maent yn arddangos ymddygiad heriol.

Hyfforddiant arbenigol

Mae rhai staff wedi ymgymryd â mwy o Astudiaethau Uwch symud ymlaen i israddedig ac astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Stirling, gan wella ddau eu gyrfaoedd eu hunain a'r wybodaeth sydd ar gael i gyflogwyr.

y Cyfeirlyfr hyfforddiant yn cynnwys manylion yr holl hyfforddiant ac addysg sydd ar gael.