Dylunio ar gyfer Tai

Gall tai gael eu gwneud i fod dementia-gyfeillgar. Mae'n fater o gael mynediad i'r adnoddau, y wybodaeth a'r hyder.

Cyhoeddiadau

Beth ellir ei wneud

Gall gofalwyr addasu cartrefi er mwyn sicrhau bod goleuadau, acwsteg, dyluniad ffisegol a thechnoleg i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i greu amgylchedd addas a chefnogol ar gyfer pobl â dementia.

Gall dylunio mwy arbenigol yn ychwanegu gwerth drwy wneud cartrefi gofal a chartrefi gofal ychwanegol yn gweithio i fyw'n hirach, yn annibynnol ac i gefnogi staff yn eu rolau gofalu.

Adnoddau

CDGD yn gallu darparu mynediad i gyfoeth o adnoddau ar gyfer gofalwyr, i weithwyr proffesiynol dylunio ac ar gyfer comisiynwyr o dai, gan gynnwys

Cymorth

I gael cymorth mwy arbenigol a all gynnig CDGD llawn Cyngor Proffesiynol gwasanaeth a ddarperir gan dîm aml-ddisgyblaethol arbenigol clinigol, penseiri a dylunwyr.