Tai CDGD

DSDC yn credu y bydd tai yn chwarae rhan gynyddol bwysig wrth wella y byd ar gyfer pobl â dementia.

Mae'r tîm yn Stirling wir yn deall y ffordd yn gweithio Tai

That is why DSDC has gathered together a specialist team dedicated to helping commissioners and providers tackle the complex and practical issues which they are wrestling with now.

Newidiadau ymarferol i wella bywydau

Dros y blynyddoedd mae DSDC wedi gweithio gyda tai a gwasanaethau cysylltiedig â thai a gofalwyr ar newidiadau ymarferol sy'n gwella bywydau pobl - dylunio, technolegau addasol, hyfforddiant, ansawdd a safonau ymarfer ac archwilio.

Offer Newydd

Un maes gwaith yn cynnwys offer profi a fydd yn helpu comisiynwyr a darparwyr tai yn mynd i'r afael â safonau, ymarfer a materion cydymffurfio gyda'r pecyn archwilio tai CDGD a'r Matrics Aeddfedrwydd.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r gwaith hwn.