Gwneud gweithgareddau ystyrlon i bobl â dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Gweithgareddau ystyrlon a chael phwrpas mewn bywyd yn angen dynol sylfaenol. Mae pobl sydd â dementia yn haeddu pob rhyngweithio, boed yn weithgaredd bywyd bob dydd neu weithgaredd hamdden, i fod yn ystyrlon ac yn gadarnhaol.

Bydd y cyfranogwyr yn cael y wybodaeth a'r sgiliau i ddatblygu rhaglen amrywiol o weithgareddau mewn lleoliadau gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ystyrlon.

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

  • staff cymorth o leoliadau gofal (gan gynnwys gwirfoddolwyr) sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phobl â dementia a staff sy'n cael eu henwebu gweithgarwch gydlynwyr

Mae rhagor o fanylion

- Os ydych chi'n byw yn yr Alban a bod gennych incwm o £ 22,000 y flwyddyn neu lai, neu sydd ar fudd-dal, gallwch wneud cais am gyllid drwy Cynllun ILA Scotland.

- Mae rhaglen ddysgu tebyg yn cael eu cynnig mewn lleoliad o'ch dewis. Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am ragor o wybodaeth.

Mae'r manylion y rhaglen lawn yn dod yn fuan

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Mae'r rhaglen arloesol hon yn cael ei gynllunio i gael ei gyflwyno gan aelod allweddol o'ch tîm staff i mewn ..

Mae dementia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ofidus ...

Mae'r gweithdy rhyngweithiol un diwrnod yn cynnwys profiad efelychu heneiddio ac yn addas ar gyfer ...