Arwain y ffordd mewn gofal dementia: rhaglen arweinyddiaeth ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol
Crynodeb o'r rhaglen

Dylai arweinyddiaeth dda fod yn effeithiol ac yn effeithlon, gan gefnogi'r gweithlu a sicrhau newid cadarnhaol i wella gwasanaethau.

Bydd y rhaglen arloesol hon yn eich helpu i ddatblygu eich rhinweddau arweinyddiaeth a hyrwyddo a gwella gofal demensia o safon.

Bydd y cwrs yn rhoi i'r cyfranogwyr y sgiliau i gyflawni rhagoriaeth gwasanaeth trwy fod yn arweinydd yn fwy myfyriol ac effeithiol. Wrth wraidd y rhaglen yw gofal sy'n canolbwyntio ar unigolyn a deall pam y dull hwn mor bwysig i bobl â dementia a'u teuluoedd.

Trwy'r cwrs dydd 2 byddwn yn archwilio sut y gallwch ddatblygu eich rhinweddau arweinyddiaeth, yn cwmpasu agweddau megis ysgogi eich tîm, galluogi risg cadarnhaol, datblygu eich gweithlu a newid diwylliant sefydliadol.

Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Disgrifio a thrafod rhai o'r damcaniaethau arwain allweddol
 • Myfyrio ar eich profiadau o arwain a eich dull eich hun at arweinyddiaeth
 • Defnyddio agweddau ar ddamcaniaeth arweinyddiaeth i werthuso arweinyddiaeth effeithiol dulliau ar gyfer eu defnyddio mewn ymarfer
 • Bod yn gyfarwydd â ac wedyn defnyddio'r Rhinweddau Arweinyddiaeth Fframwaith fel offeryn i ddadansoddi eich arweinyddiaeth
 • Disgrifiwch a chyfiawnhewch ansawdd yn y gofal pobl â dementia
 • Paratoi ar gyfer newid yn y dyfodol a'i reolaeth

Gweld dyddiadau'r cwrs sydd ar y gweill

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

 • Arweinwyr Rheng Flaen
 • Arweinwyr gweithredol
 • Goruchwylwyr
 • Arweinwyr Tîm
 • Arweinwyr Shift
 • Rheolwyr cofrestredig
 • Rheolwyr Gwasanaeth

Mae'r manylion y rhaglen lawn yn dod yn fuan

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Mae'r rhaglen arloesol hon yn cael ei gynllunio i gael ei gyflwyno gan aelod allweddol o'ch tîm staff i mewn ..