Cyflwyniad i ddylunio dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Mae'r rhaglen hon yn anelu at ddarparu cyflwyniad i ddylunio o barhau amgylcheddau gofal ac ysbyty i bobl â dementia. Dysgwch sut y gall, newidiadau cost isel syml i'r amgylchedd wneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth leihau cynnwrf a gofid.

Mae'r rhaglen wedi ei hanelu at staff y mae angen iddynt ddeall pwysigrwydd dylunio ar gyfer pobl â dementia ond efallai na fydd ganddynt rôl uniongyrchol yn dylanwadu ar ddylunio. Mae'n darparu man cychwyn delfrydol ar gyfer timau ar fin cychwyn ar fenter newydd.

Canlyniadau Dysgu:

  • Cael gwell dealltwriaeth o effaith henaint a dementia, pam amgylcheddau bwysig mewn gofal dementia ac effeithiau andwyol o ddylunio gwael
  • Cael trosolwg cryno o egwyddorion dylunio 'cyfeillgar dementia', yn gallu enwi o leiaf pedair nodwedd allweddol ac yn cynnig esboniad byr o sut y mae'r nodweddion hyn yn helpu
  • Myfyrio ar amgylcheddau y maent yn cefnogi neu'n gweithio gyda phobl â dementia ac yn nodi'r potensial ar gyfer gwelliannau / newidiadau syml
  • Nodi ble i gael rhagor o wybodaeth a mynediad at gyngor manylach

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.