Croestoriad o + Dylunio Dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu unioni'r fantol rhwng gofal dementia a dylunio dementia drwy ganolbwyntio ar y cyfuniad cymhleth yr unigolyn, dementia a'r amgylchedd adeiledig.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich gwybodaeth o egwyddorion allweddol dylunio 'cyfeillgar dementia' sy'n cael ei weld fel un o gyfres o ymyriadau anffarmacolegol ar gyfer pobl â dementia. Felly, dylai unrhyw lleoliad ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia yn dementia gyfeillgar i wneud y gorau y canlyniadau triniaeth o bob ymyriad.

Addas ar gyfer

Dylai unrhyw un sy'n ymwneud â datblygu, cyflwyno a defnydd o wasanaethau a mannau o amgylcheddau cynhwysol.

cyflenwi

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno dros y dyddiau 2. Mae gan bob diwrnod sesiynau dysgu hanfodol ac yna sesiynau dewisol / gweithdai rhyngweithiol ar bynciau a ddewisir gan gynrychiolwyr o bynciau isod.

Cynnwys

Hanfodion:

 • Ymddygiad a chyfathrebu
 • egwyddorion dylunio Dementia
 • Amhariadau o heneiddio a dementia
 • trosolwg polisi
 • galluogi risg cadarnhaol

Sesiynau dewisol / gweithdai rhyngweithiol

 • amgylcheddau tu Hygyrch
 • dylunio acwstig
 • Addasu amgylcheddau sy'n bodoli eisoes
 • dementia datblygedig a'r amgylchedd synhwyraidd
 • Ansawdd aer
 • Alcohol a dementia
 • dylunio tirwedd
 • gwaith stori bywyd
 • dylunio goleuo
 • gweithgaredd ystyrlon a gofod awyr agored
 • Rhywioldeb a dementia
 • Golwg, golau ac iechyd

DPP

Mae'r digwyddiad hwn yn DPP gymeradwyo RIBA.

Gweld dyddiadau'r cwrs sydd ar y gweill

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

 • Comisiynwyr
 • Penseiri
 • Dylunwyr
 • Rheolwyr Prosiect
 • Arbenigwyr Dementia

Mae rhagor o fanylion

Cynigir y cwrs hwn ledled y DU a thu hwnt.

Mae'r manylion y rhaglen lawn yn dod yn fuan

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Mae'r rhaglen arloesol hon yn cael ei gynllunio i gael ei gyflwyno gan aelod allweddol o'ch tîm staff i mewn ..