Gofalwyr Teulu, Gwybodaeth a Hyfforddiant
Crynodeb o'r rhaglen

Ydych chi'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind gyda dementia? Bydd ein 10 awgrymiadau defnyddiol dydd drafod ffyrdd ymarferol o ymdopi ac yn eich cyflwyno i wasanaethau lleol a ffynonellau cymorth. Rhan allweddol o'r dydd yn cyfarfod ag eraill mewn sefyllfa debyg i chi eich hun a chael y cyfle i sgwrsio. Mae amser ar gyfer cwestiynau preifat hefyd. Mae croeso unigolion a grwpiau. Ffoniwch CDGD os oes gennych broblemau mynychu oherwydd eich cyfrifoldebau gofalu.

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

  • Unrhyw un sy'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind gyda dementia

Mae rhagor o fanylion

Mae rhaglen ddysgu un diwrnod.

Mae'r rhaglen ddysgu yn cael ei gynnig ar draws y DU a thu hwnt

Mae'r manylion y rhaglen lawn yn dod yn fuan

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Mae dementia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ofidus ...