Ymwybyddiaeth Dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Mae'r gweithdy rhyngweithiol un diwrnod yn cynnwys profiad efelychu heneiddio ac mae'n addas ar gyfer yr holl bobl sy'n dod i gysylltiad â phobl sydd â dementia. P'un a ydych yn newydd i ofal dementia neu rywun sy'n dod i gysylltiad â phobl sydd â dementia yn eich gweithgareddau bob dydd, bydd y gweithdy hwn yn cynyddu eich gwybodaeth, sgiliau a hyder wrth gefnogi pobl i fyw yn dda gyda dementia.

  • Yn cynnwys gweithdy efelychiad cyffrous lle y gall cyfranogwyr brofi sut gweithgareddau bob dydd yn cael eu heffeithio gan y broses heneiddio

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

  • Staff newydd
  • Ymarferwyr profiadol o ardaloedd eraill na gofal dementia

Mae rhagor o fanylion

Gweithdy dysgu rhyngweithiol un diwrnod.

Gall rhaglen ddysgu tebyg hefyd yn cael ei gynnig fel rhaglen ddysgu bwrpasol mewn lleoliad o'ch dewis

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Mae dementia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ofidus ...

Gweithgareddau ystyrlon a chael phwrpas mewn bywyd yn angen dynol sylfaenol. Mae pobl sydd â ...