Dementia a Rhywioldeb
Crynodeb o'r rhaglen

Gall Rhywioldeb a dementia fod yn bwnc tabŵ, ac eto gall ymddygiad sy'n ymddangos yn amhriodol fod yn ymgais person i fynegi anghenion cymdeithasol ac emosiynol sylfaenol. Sut ydym yn ymlafnio drwy'r ein syniadau eu hunain o rywioldeb a heneiddio i weld ymddygiad rhywiol am yr hyn ydyw?

Erbyn diwedd y rhaglen ddysgu, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Deall rôl rhywioldeb wrth ddiwallu anghenion cymdeithasol ac emosiynol y person hŷn
  • Cefnogi hunaniaeth rhyw arall neu gyfeiriadedd mewn lleoliad gofal
  • Nodi anghenion seico-gymdeithasol sydd heb eu diwallu gwaelodol pan ymddygiad rhywiol yn dod yn broblematig
  • Deall y broses i asesu galluedd i gydsynio a diogelu lles yr oedolion ag analluogrwydd mewn lleoliadau gofal

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

  • Iechyd a staff gofal cymdeithasol sy'n gyfrifol am gefnogaeth pobl â dementia mewn lleoliadau cymunedol fel cartrefi gofal, cartrefi preswyl, canolfannau dydd ac ati
  • staff dysgu a datblygu a rhaeadru gwybodaeth i lywio ymarfer mewn lleoliadau gofal

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.