Deliriwm a dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Deliriwm yn gyflwr difrifol sy'n gysylltiedig â chanlyniadau gwael yn enwedig ar gyfer pobl â dementia. Deliriwm yn creu problemau i weithwyr proffesiynol gofal oherwydd ei fod yn gymhleth i wneud diagnosis a thriniaeth yn dibynnu ar yr achos sylfaenol. Nodi dirywiad llym yng gwybyddiaeth a swyddogaethau meddwl eraill yn heriol, gan ei fod yn aml o ganlyniad i ffactorau rhyngweithio lluosog, yn acíwt a chronig. Bydd y rhaglen ddysgu yn helpu gweithwyr proffesiynol yn dod yn gyfarwydd â phrif nodweddion deliriwm; ffactorau risg; strategaethau rheoli ac atal er mwyn darparu safon gyson uchel o ofal.

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

  • Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd
  • Staff Newydd Gymhwyso
  • Mae'r holl staff non-medical/nursing sy'n cefnogi pobl â dementia

Mae rhagor o fanylion

Mae rhaglen ddysgu un diwrnod

Gall rhaglen ddysgu tebyg hefyd yn cael ei gynnig fel rhaglen ddysgu bwrpasol mewn lleoliad o'ch dewis

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Mae'r gweithdy rhyngweithiol un diwrnod yn cynnwys profiad efelychu heneiddio ac yn addas ar gyfer ...

Mae dementia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ofidus ...