Asesu a diagnosis o dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Sylwch fod y cwrs hwn yn cael ei adolygu i gael ei ddiweddaru.

Bydd y cwrs hwn yn arfogi staff sydd â'r sgiliau i gymryd rhan yn yr asesiad o rywun sydd â chwyn cof. Mae'n cynnwys trafodaeth o wybodaeth ar gyfer ymgysylltu, asesu a rhannu'r diagnosis. Bydd y cynadleddwyr yn cael mynediad at bortffolio asesu sy'n seiliedig ar dystiolaeth i lywio eu hymarfer, a gweithio tuag at gynorthwyo wrth ddatgelu

Gwneud diagnosis Dementia

Mae diagnosis cywir o ddementia yn hanfodol er mwyn i'r person sydd â dementia i gynllunio a gwneud trefniadau ar gyfer y dyfodol. Heb ddiagnosis, ni ellir cael mynediad i wybodaeth cyngor a chefnogaeth gan y gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau iechyd neu sefydliadau gwirfoddol sydd yno i helpu.

Gwneud yn siŵr bod pobl yn cael diagnosis yn her go iawn ar gyfer gwasanaethau oherwydd prinder staff allweddol, a thagfeydd yn y system.

Bydd y rhaglen yn helpu timau sefydlu gwasanaeth diagnostig, neu gefnogi aelodau'r tîm wrth ddysgu'r sgiliau a'r technegau sy'n hanfodol ar gyfer gwella cyfraddau diagnosis yn eich system leol.

Gwahaniaethau radical rhwng y cyfraddau diagnosis o un ardal leol i'r llall yn gyfrifoldeb y gwasanaeth cyfan.

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

  • Staff tai pob gweithiwr iechyd proffesiynol, gofal cymdeithasol ac yn ymwneud ag asesu pobl sydd â phroblemau cof

Mae rhagor o fanylion

Gellir ei rhedeg fel rhaglen ddysgu un neu ddau ddiwrnod

Gall gweithdy tebyg hefyd yn cael ei gynnig fel rhaglen ddysgu bwrpasol mewn lleoliad o'ch dewis

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.