Dealltwriaeth ac ymarfer yn gwella: Alcohol a dementia
Crynodeb o'r rhaglen

Byddai tystiolaeth yn awgrymu bod nifer y bobl sydd â Alcohol Brain Perthnasol Difrod (ARBD) yn cynyddu. Mae'r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar unigolion â nam gwybyddol, yn ôl pob tebyg dementia, sydd wedi deillio o yfed alcohol. Gall triniaeth, gofal a chefnogaeth ar gyfer y grŵp hwn fod yn heriol ac yn yr unigolion gorffennol yn aml wedi disgyn rhwng gwasanaethau presennol.

Erbyn diwedd y rhaglen ddysgu, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • deall effaith y defnydd o alcohol ar yr ymennydd
  • adnabod a deall y clefydau sy'n gysylltiedig â ARBD
  • disgrifio elfennau seicogymdeithasol o gefnogaeth ar gyfer rhywun sydd â ARBD
  • deall galluogi risg cadarnhaol wrth gefnogi rhywun gyda ARBD
  • nodi'r hyn y mae angen i staff wybod i gefnogi rhywun sydd â ARBD, a sut i adeiladu eu gwybodaeth a'u sgiliau

Creative Commons Photo "Gravity allan o drefn" gan Maarten Takens(Cyswllt yn allanol) wedi'i drwyddedu o dan CC GAN 2.0

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon ar gyfer

  • Gweithwyr proffesiynol iechyd, gofal cymdeithasol a thai sy'n cefnogi pobl â dementia a staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau dibyniaeth

Mae rhagor o fanylion

Rhaglen ddysgu un diwrnod

Mae rhaglen debyg hefyd yn cael ei gynnig fel rhaglen ddysgu bwrpasol mewn lleoliad o'ch dewis.

I gael manylion y rhaglen lawn lawrlwytho'r PDF

Lawrlwythwch rhaglen PDF lawn

digwyddiadau i ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau gyfer y rhaglen hon ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto'n fuan.

Rhaglenni cysylltiedig

Mae dementia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ofidus ...