Cyfeirlyfr hyfforddiant

Byddai tystiolaeth yn awgrymu bod nifer y bobl sydd â Alcohol Brain Perthnasol Difrod (ARBD) yn cynyddu ...

Mae'r rhaglen arloesol hon yn cael ei gynllunio i gael ei gyflwyno gan aelod allweddol o'ch tîm staff yn eu hunain ...

Gall Rhywioldeb a dementia fod yn bwnc tabŵ, ac eto ymddygiad sy'n ymddangos yn amhriodol fod person yn ei ...

Mae'r gweithdy rhyngweithiol un diwrnod yn cynnwys profiad efelychu heneiddio ac mae'n addas ar gyfer yr holl bobl ...

Ydych chi'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind gyda dementia? Bydd ein 10 awgrymiadau defnyddiol dydd trafod ymarferol ...

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu unioni'r fantol rhwng gofal dementia a dylunio dementia drwy ganolbwyntio ar y ...

Mae'r rhaglen hon yn anelu at ddarparu cyflwyniad i gynllunio gofal parhaus ac amgylcheddau ysbyty i ...

Dylai arweinyddiaeth dda fod yn effeithiol ac yn effeithlon, gan gefnogi'r gweithlu a dod am chadarnhaol ...

Gweithgareddau ystyrlon a chael phwrpas mewn bywyd yn angen dynol sylfaenol. Mae pobl sydd â dementia haeddu ...

Mae dementia yn un o'r pwysicaf wyneb staff materion. Mae ymchwil yn nodi ymddygiad ofidus gan fod y ...