Gofal sylfaenol

Timau Gofal Sylfaenol yn ganolog i wella bywydau pobl â dementia.

DSDC yn cydnabod bod gan bob tîm anghenion hyfforddi ac addysg eithaf penodol wrth weithio drwy sut i ateb heriau bobl â dementia, o ddarparu diwedd-y gofal bywyd a diwallu anghenion iechyd cymhleth pobl hŷn.

CDGD dyluniadau ac yn cyflwyno Digwyddiadau Dysgu Dementia ar gyfer Timau Gofal Sylfaenol, yn ogystal â darparu mewnbwn arbenigol i sesiynau Amser Dysgu a Ddiogelir ar dementia a phobl hŷn.

Mae pob sesiwn yn lleol iawn ac yn aml yn darparu mewn adeiladau ymarfer ar gyfer arferion neu glystyrau unigol. Mae'n mynd i'r afael arfer dementia mewn gofal sylfaenol, comisiynu, meddyginiaeth a newid ymddygiad yng nghyd-destun llwybrau a gwasanaethau lleol. Y nod yw darparu cyfle strwythuredig ar gyfer timau gofal sylfaenol i ddeall a gweithio gyda'i gilydd ar y ddarpariaeth dementia sy'n ymwneud â'u cleifion, gan ddefnyddio gwybodaeth ymarferol, perthnasol a chyfredol.

Gall aelodau o dimau gofal sylfaenol hefyd fod â diddordeb mewn hyfforddiant eraill gan gynnwys Arfer Gorau mewn Gofal Dementia Rhaglen ddysgu, y Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal Dementia rhaglen ac Asesiad o Pobl â Phroblemau Cof.

Rwy'n teimlo y cwrs wedi fy helpu i ennill gwybodaeth a hyder i ddelio â pherson sydd â dementia ychwanegol. Roedd y cwrs yn ddiddorol iawn ac yn mwynhau holl lyfrau, a byddaf yn trysori. Ymarferion myfyriol yn addysgiadol iawn ac yn gwneud i chi yn ymwybodol o bob agwedd ar nyrsio i'r person sydd â dementia. Rwy'n teimlo dylai pob HCA sy'n gweithio mewn sefydliadau iechyd meddwl fynychu'r cwrs hwn.

Cyfranogwr Arfer Gorau