Tai a Gofal Cymdeithasol

CDGD yn bodloni anghenion dysgu'r rhai sy'n gofalu am bobl â dementia mewn tai a gofal cymdeithasol gyda hyfforddiant uchel ei barch a rhaglenni addysg a hyfforddiant pwrpasol. Mae'r Cyfeirlyfr Addysg yn rhoi manylion llawn yr holl hyfforddiant sydd ar gael ar gyfer pob lefel o staff, gan gynnwys staff nad ydynt yn glinigol.

Rydym yn mwynhau'r Anelu at gwrs Arweinyddiaeth ac wedi cymryd llawer yn ôl i'n unedau.
Sally
Gofal rheolwr y cartref

Rhaglenni sydd wedi profi'n boblogaidd gyda staff tai a gofal yn cynnwys:

Mae ein Ysgol dylunio yn unigryw. Cyflwyno ar draws y DU ac yn Iwerddon, mae pob ysgol yn denu pobl sydd â gwahanol gefndiroedd eang a phrofiad, gan wneud hwn yn brofiad dysgu arbennig o gyfoethog a pharhaus.

Gweithgaredd ystyrlon ar gyfer Pobl â Dementia yn ddewis poblogaidd ar gyfer staff sy'n gyfrifol am gydgysylltu gweithgareddau ar gyfer pobl â dementia mewn lleoliad gofal. Cwrs hwn fel rheol dau ddiwrnod yn cael ei rhedeg ddwywaith y flwyddyn yn Stirling.

y Arfer Gorau mewn Gofal Dementia Rhaglen yn gwrs hunan-astudio chwe rhan ar gyfer staff rheng flaen. CDGD yn hyfforddi uwch aelod o'r staff i weithredu fel hwylusydd i gyflwyno'r rhaglen hon i wyth aelod o staff gan ddefnyddio dull rhaeadru.

y EArweinyddiaeth ffective mewn Gwasanaethau Gofal Dementia Rhaglen wedi ei gynllunio i rannu arfer gorau ar gyfer arweinwyr a rheolwyr sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal dementia ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, sefydliadau preifat a'r trydydd sector. CDGD yw'r unig ganolfan i gynnig hyfforddiant a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer y rhai ag arweinyddiaeth a rheolaeth yn gyfrifol am dementia.

CDGD hefyd yn gweithio gyda darparwyr tai a gofal cymdeithasol ac asiantaethau o bob sector ar hyfforddiant pwrpasol a rhaglenni datblygu.

Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am ragor o wybodaeth