Comisiynwyr

Comisiynu gwasanaethau demensia yn systematig, ac yn datblygu llwybrau a phartneriaethau rhwng iechyd, gofal a thai a rhwng gwahanol sectorau, yn ddatblygiad cymharol ddiweddar mewn meddwl polisi, bellach yn dod yn arfer. Mae'n cynnwys sgiliau newydd a dealltwriaeth am arferion clinigol, am rhwystrau a chymhellion yn ogystal â sain a gwybodaeth parhaus y byd sy'n newid o ddementia.

DSDC helpu ni yn cael ein pennau o amgylch ofal demensia ledled y dirwedd gomisiynu cyfan a chadw mewn canlyniadau ffocws oeddem yn chwilio ei gyflawni.
Comisiynydd, CCG
Gogledd Orllewin

Hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer comisiynwyr

DSDC yn gallu cynnig hyfforddiant pwrpasol a chymorth i helpu comisiynwyr ar gyfer dementia ac ar gyfer pobl hŷn yn cynyddu eu heffeithiolrwydd.

Mae cyswllt cryf i'n gwaith ar yr adolygiad cyfan bolisi system, datblygu llwybrau, datblygu arweinyddiaeth a llywodraethu. Ar hyn o bryd DSDC yn datblygu Set Ddysgu ar gyfer Comisiynwyr. Mae hyn yn tynnu ar y gwaith diweddar DSDC wedi ymgymryd ag awdurdodau ar draws y DU comisiynu i adolygu strategaethau dementia, cefnogi gwella darpariaeth a pherfformiad integredig, gan gynnwys cyflwyno adolygiadau Dive Deep darpariaeth gwasanaeth, sgiliau a threfniadau llywodraethu.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth