gofalwyr

Hyfforddiant a chefnogaeth i ofalwyr yn rhan bwysig o waith CDGD

Hyfforddiant Dementia ar gyfer Gofalwyr yn rhaglen o ddigwyddiadau undydd a adeiladwyd ar y hynod boblogaidd "10 Awgrymiadau Defnyddiol"Llyfrynnau

Bob dydd yn rhoi gwybodaeth a chymorth ymarferol, sy'n tynnu ar ymchwil a'r wybodaeth a ddatblygwyd dros y 25 mlynedd diwethaf. Mae'n rhoi cyfle i ofalwyr i archwilio materion penodol sydd o bwys iddyn nhw y ddau gyda'i gilydd a gydag arbenigwyr o CDGD.

Mae Hyfforddiant Dementia ar gyfer diwrnodau Gofalwyr yn rhad ac am ddim ac ar gael ledled y DU. Gall Gofalwyr hefyd fod yn ddefnyddiol i Ddiwrnodau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dementia DSDC. Mae'r ffocws ar agor i aelodau'r cyhoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol o bob cefndir ar ddarparu gwybodaeth syml am ddementia, ei oblygiadau a pha dystiolaeth sy'n dangos y mae pobl yn dioddef o ddementia.

Rhaglenni a digwyddiadau eraill yn ffurfio rhan o'r Cymuned Dementia-gyfeillgar brosiectau a redir gan CDGD sy'n gweithio i gefnogi newid tymor hir mewn cymunedau lleol. Gall gofalwyr hefyd fod â diddordeb yn y gwaith y Panel Gofalwyr a defnyddio'r Llyfrgell ac gwybodaeth Gwasanaeth

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cofrestru eich diddordeb yn y rhaglen hon


Trosolwg Dementia PDF - cyfieithiadau ar gael

Mae gennym hefyd drosolwg Dementia defnyddiol ar gael mewn PDF, yn yr ieithoedd canlynol: