Canllawiau Hyfforddiant y Sector

Addysg a anghenion hyfforddiant o amgylch dementia yn amlwg yn amrywio rhwng gwahanol sectorau.

Yn y diwedd cawsom help mawr gan CDGD ond y Canllaw Sector yn fan cychwyn da cyn i ni gyrraedd mewn cysylltiad

fideo

Dr Peter Murdoch Ysbytai Aciwt
Dr Peter Murdoch ar hyfforddiant a newid ar gyfer gwasanaethau aciwt

Pecynnau

Canllawiau rhain Sector archwilio ystod o opsiynau a phecynnau posibl o hyfforddiant, datblygiad a chefnogaeth, sydd wedi profi mwyaf gwerthfawr ar draws pum leoliadau a grwpiau. Maent yn dangos sut y mae cymysgedd o gyrsiau sefydlu, hyfforddiant mewnol, Gall digwyddiadau a chefnogaeth yn darparu gwelliannau cost-effeithiol yn y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu, mae ansawdd y gofal a ddarperir a'r safonau ymarfer pobl broffesiynol gyda dementia ei ddisgwyl.

Datblygu

CDGD yn edrych i ddiweddaru'r Canllawiau Sector hyn ar sail barhaus i fod mor berthnasol â phosibl.

Os gwelwch yn dda cysylltu â ni os ydych am drafod y Canllawiau hunain neu i siarad am eich anghenion hyfforddi a datblygu