Gwneud Gweithgarwch ystyrlon i Bobl â Dementia

Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon a phleserus yn wirioneddol bwysig wrth fyw yn dda gyda dementia. Mae'r newidiadau y gall dementia ddod weithiau yn golygu nad yw hyn yn hawdd.

Bydd y cwrs hwn yn helpu cydlynwyr gweithgareddau a staff eraill neu wirfoddolwyr i nodi'r hyn sy'n gwneud gweithgaredd ystyrlon, i deilwra gweithgaredd i'r person ac i ennill a rhannu syniadau ac awgrymiadau ymarferol.

Rhai sy'n mynychu'r cwrs deuddydd 'Gwneud Gweithgaredd yn Bwysig i Bobl â Dementia ' Bydd cael y wybodaeth a'r sgiliau i ddatblygu rhaglen amrywiol, ystyrlon a canolbwyntio ar y person o weithgarwch ar gyfer yr unigolion maent yn eu cefnogi, boed mewn cartref gofal, mewn gofal dydd, yn y cartref neu mewn lleoliad arall. Canlyniadau dysgu y cwrs yn cynnwys:

Ar hyn o bryd rydym yn cymryd archebion am y dyddiadau canlynol:

5 + 6 Mawrth, DSDC, Prifysgol Stirling

Canlyniadau Dysgu

  • Deall effaith dementia ar y person ac yn cymhwyso egwyddorion gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth hwyluso gweithgaredd.
  • Cydnabod yr hyn yn rhoi gweithgaredd ystyr i rywun, a sut i'w cynnwys mewn gweithgareddau mewn ffyrdd mwy ystyrlon.
  • Datblygu sgiliau cyfathrebu a dogfennaeth effeithiol i gefnogi a dal canlyniadau cadarnhaol i bobl sy'n byw gyda dementia.
  • Myfyrio ar sut i addasu gweithgareddau sydd o ddiddordeb i bobl sy'n byw gyda dementia datblygedig.

Yr hyn sy'n arbennig o drawiadol am eich gwaith yw'r ffordd yr ydych wedi cyrraedd allan o Brifysgol gosod i mewn i'r gymuned ehangach, nid yn unig yn yr Alban ac yn y DU, ond hefyd yn rhyngwladol.

Prif Weithredwr
WRVS