Cyrsiau blaenllaw

DSDC yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau yn ogystal â hyfforddiant mewnol.

fideo

Shirley Blaenllaw Gyfraith
Shirley Gyfraith, Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu, ar Gyrsiau Blaenllaw CDGD yn

Astudiaethau achos

12: Hyfforddiant - Cartref Gofal

Beth yw'r Cyrsiau Blaenllaw?

Mae'r cyrsiau canlynol wedi ymsefydlu fel y rhai mwyaf poblogaidd ar draws iechyd, gofal cymdeithasol, tai a gofal aciwt. Mae pob un yn cynnig ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth delfrydol i'r pwnc, gyda chanlyniadau dysgu clir a chyda werth ymarferol profedig ar draws yr holl grwpiau proffesiynol.

Arfer gorau - rhaglen ddysgu yn rhyngwladol cydnabyddedig ar gyfer staff sy'n gweithio mewn lleoliad gofal gan ddefnyddio model rhaeadru dilysu

Croestoriad o + Dylunio Dementia - Rhaglen arbenigwr blaenllaw y byd ar ddylunio dementia

Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal Dementia: Anelu at Ragoriaeth - Rhaglen datblygu rheolaeth ac arweinyddiaeth mwyaf poblogaidd CDGD yn

Gofalwyr Teulu, gwybodaeth a Hyfforddiant - Mae ein 10 dydd awgrymiadau defnyddiol yn trafod ffyrdd ymarferol o ymdopi ac yn eich cyflwyno i wasanaethau a ffynonellau cymorth lleol.

Gweithgaredd ystyrlon - y cwrs hanfodol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â threfnu gweithgareddau ar gyfer pobl â dementia

Dementia a Rhywioldeb - Deall rôl rhywioldeb wrth ddiwallu anghenion cymdeithasol ac emosiynol y person hŷn

Asesiad y Cof - datblygu sgiliau ymarferol mewn asesu cof

Os nad yw'r un o'r cyrsiau hyn yn eithaf yn cyd-fynd y bil, yna pam na

Teimlai pawb eu bod wedi cynyddu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o Dementia a Gofal Canolbwyntio ar y Person. Mae llawer ohonynt cymalog sut cynyddol hwn wybodaeth wedi gwella cyfathrebu gyda chleientiaid a'u teuluoedd, yn eu galluogi i weld a deall y person nid dim ond y dementia ..

Valerie Smith
Uwch Cymdeithas Gofal Surrey Cyswllt