Yn fewnol Hyfforddiant

Yn fewnol Hyfforddiant

Mae gan DSDC yr arbenigedd a'r profiad i ddatblygu a darparu hyfforddiant mewnol.

Yn adborth ar ôl rhoddodd cyfranogwyr hyfforddi nifer o enghreifftiau o newidiadau mewn arfer a gwneud sylwadau ar ba mor hyderus y teimlent yn awr wrth ofalu am rywun â dementia
Rheolwr Gofal

fideo

Shirley Pwrpasol Gyfraith
Shirley Gyfraith, Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu, ar sut y CDGD yn gweithio gyda chleientiaid ar hyfforddiant

Astudiaethau achos

Image Astudiaeth Achos DSDC

09: Addysg - Datblygu Gwybodaeth

Perthnasol Eraill

Yn rhy aml o hyfforddiant yn cael ei ddwyn i sefydliadau o 'ymgynghorwyr' dementia a 'arbenigwyr'. Hyd yn oed wedi buddsoddi miloedd o bunnoedd, gall sefydliadau ddod o hyd nad yw'r cwrs wedi cael effaith ar y diwrnod ddiwylliant o ddydd i ddydd gan nad yw'r hyfforddiant wedi ei addasu i'w sefydliad.

Yn y blynyddoedd diwethaf DSDC wedi gweithio gyda sefydliadau ar brosiectau hyfforddi a rhaglenni datblygu. Yn ychwanegol at y DU ac Iwerddon DSDC wedi gweithio yng Nghanada, Hong Kong, India, Awstralia, Seland Newydd, yr Iseldiroedd, yr Almaen a Malta.

Gwybodaeth arbenigol ar ddemensia yw sylfaen popeth a DSDC yn ei wneud, ond gallwn gyflawni llawer mwy na hyfforddiant "dementia-arbenigol".

hyfforddiant mewnol DSDC eisoes wedi helpu sefydliadau:

  • gynyddu eu gallu arweinyddiaeth ac addasrwydd i bwrpas
  • i'r afael â materion llywodraethu ac atebolrwydd
  • mynd i'r afael â diffygion mewn sgiliau busnes a gofal
  • a chefnogi newid diwylliannol sylfaenol.

Mae cael Associates a phartneriaid sy'n gweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol, yn ogystal â'r tîm craidd leoli yn Stirling, yn golygu y gall DSDC weithio'n gyflym ac yn hyblyg, cyflwyno hyfforddiant yn ein adeilad neu mewn lleoliad o'ch dewis.

Os hoffech DSDC i weithio gyda chi ar fodloni eich anghenion hyfforddi a datblygu os gwelwch yn dda cysylltu â ni.

Mae'n ein helpu i gael y wybodaeth hon, er mwyn i ni sicrhau bod yr aelod cywir o'r tîm CDGD mynd yn ôl mewn cysylltiad â chi