Yn fewnol Hyfforddiant

Yn fewnol Hyfforddiant

Mae gan DSDC yr arbenigedd a'r profiad i ddatblygu a darparu hyfforddiant mewnol.

Yn adborth ar ôl rhoddodd cyfranogwyr hyfforddi nifer o enghreifftiau o newidiadau mewn arfer a gwneud sylwadau ar ba mor hyderus y teimlent yn awr wrth ofalu am rywun â dementia
Care Manager

fideo

Shirley Law   Bespoke
Shirley Law, Director of Learning and Development, on how DSDC works with clients on training

Astudiaethau achos

Image Astudiaeth Achos DSDC

09: Addysg - Datblygu Gwybodaeth

Perthnasol Eraill

Yn rhy aml o hyfforddiant yn cael ei ddwyn i sefydliadau o 'ymgynghorwyr' dementia a 'arbenigwyr'. Hyd yn oed wedi buddsoddi miloedd o bunnoedd, gall sefydliadau ddod o hyd nad yw'r cwrs wedi cael effaith ar y diwrnod ddiwylliant o ddydd i ddydd gan nad yw'r hyfforddiant wedi ei addasu i'w sefydliad.

Yn y blynyddoedd diwethaf DSDC wedi gweithio gyda sefydliadau ar brosiectau hyfforddi a rhaglenni datblygu. Yn ychwanegol at y DU ac Iwerddon DSDC wedi gweithio yng Nghanada, Hong Kong, India, Awstralia, Seland Newydd, yr Iseldiroedd, yr Almaen a Malta.

Specialist knowledge on dementia is the foundation of all that DSDC does, but we can deliver much more than “dementia-specialist” training.

hyfforddiant mewnol DSDC eisoes wedi helpu sefydliadau:

  • increase their leadership capacity and fitness for purpose
  • address issues of governance and accountability
  • tackle deficits in business and care skills
  • and support fundamental cultural change.

Mae cael Associates a phartneriaid sy'n gweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol, yn ogystal â'r tîm craidd leoli yn Stirling, yn golygu y gall DSDC weithio'n gyflym ac yn hyblyg, cyflwyno hyfforddiant yn ein adeilad neu mewn lleoliad o'ch dewis.

If you would like DSDC to work with you on meeting your training and development needs please cysylltu â ni.

It helps us to have this information, so we can ensure the right member of the DSDC team gets back in touch with you