israddedig

Clefyd Huntington - Mae Israddedigion Modiwl Ar-lein

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio ar y cyd â Chymdeithas y Huntington Alban (SHA) i gyflwyno'r cwrs israddedig ar-lein 'Clefyd Huntington - Dull Galluogi â Chefnogi Teuluoedd'.

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, eiriolaeth, a sefydliadau cymunedol pwy neu gall o bosibl yn gweithio ar hyn o bryd gyda phobl sydd â chlefyd Huntington. Byddai'r cwrs hefyd fod yn berthnasol i'r rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc â mathau eraill o ddemensia.

Bydd y modiwl yn paratoi myfyrwyr i ddarparu gwell triniaeth, gofal a chefnogaeth i bobl yr effeithir arnynt gan y clefyd Huntington, a mathau eraill o demensia sy'n dechrau'n iau, drwy dynnu ar ymchwil ac arferion cyfredol yn y maes, gan gynnwys tystiolaeth a gwybodaeth o bob rhan o'r DU a rhannau eraill o y byd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Susan Bell ar demppg@stir.ac.uk neu ar 01786 467744.

Gwella Gofal Dementia - Cwrs Wythnos Pymtheg Israddedig Ar-lein

Mae ein, cwrs israddedig 'ar-leinGwella Gofal Dementia'Yn gwrs dysgu o bell 15 wythnos. Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio ar gyfer ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol sydd am wella eu gwybodaeth ac ymarfer ym maes gofal dementia.

Mae'r amcanion y cwrs yw:

  • i wella gwybodaeth o ddulliau cyfredol i ofal a chymorth i bobl sydd â dementia a'r rhai sy'n gofalu amdanynt; a
  • i ddatblygu gwell dealltwriaeth o sut i hyrwyddo newid mewn gofal dementia, gwella canlyniadau ar gyfer pobl â dementia.

Yn ymuno â'n cyrsiau dysgu o bell mewn astudiaethau dementia, mae myfyrwyr yn dod yn rhan o gymuned ryngwladol, aml-ddisgyblaethol o fyfyrwyr ac academyddion, yn ymrwymedig i greu newid a gwella arfer dementia a phrofiad o fyw gyda dementia.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Susan Bell ar demppg@stir.ac.uk neu ar 01786 467744.