Ôl-raddedig

Hyrwyddo eich dealltwriaeth o safbwyntiau amlddisgyblaethol o ddementia ac ymagweddau at ofal dementia

Mewn ymuno â'n pellter rhaglen Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Dementia dysgu, byddwch yn dod yn rhan o gymuned ryngwladol, aml-ddisgyblaeth o fyfyrwyr ac academyddion.

Yr ydym yn angerddol am greu newid a gwella arfer dementia a phrofiadau o fyw gyda dementia.

Astudio ôl-radd dementia; tystysgrif, diploma a gradd meistr

Mae ein Tystysgrif rhaglen ar-lein / Diploma / Meistr wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers dros ddeng mlynedd ac wedi cael ei ddatblygu yn ddiweddar i gynnig profiad dysgu symlach, integredig a manwl o hyd byrrach, ac felly gwell gwerth am arian. Mae gennym ddau fyfyriwr a dderbyniwyd yn bob semester, ym mis Chwefror a mis Medi, gan ganiatáu ar gyfer dilyniant di-dor drwy'r rhaglen.

Mae'r rhaglen yn cynnwys chwe modiwl:

Gwobr

Hyd astudio

Nifer y modiwlau

Tystysgrif

blwyddyn 1

Modiwlau 2

Diploma

blynyddoedd 2

Modiwlau 4

MSc

blynyddoedd 3

Modiwlau 6

Pris y modiwl:

  • £ 1017 i fyfyrwyr o'r DU / UE
  • £ 1575 i fyfyrwyr tramor

Os gwelwch yn dda nodi bod y pris hwn yn gywir ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015 / 2016 a gall fod yn ddarostyngedig i newid ar gyfer y blynyddoedd dilynol.

Mae pob modiwl yn credydau 30 ar y Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban (SCQF).

Mae'r rhaglen wedi ei chynllunio yn ofalus i ffurfio rhaglen gydlynol ac integredig. Mae'n cynnwys chwe modiwl cymryd dros dair blynedd gyda myfyrwyr yn cwblhau dau fodiwl bob blwyddyn.

  • Dulliau beirniadol a chreadigol i Dementia
  • Dementia a'r amgylchedd
  • Addysg a Chymorth i Ofalwyr Cyflogedig a Di-dâl o Bobl â Dementia
  • Byw gyda Dementia - Llwybrau Gofal
  • Ymchwilio Dementia
  • Gwerthuso ac asesu mewn gofal dementia

Mae gennym grŵp myfyrwyr amrywiol yn cynrychioli amrywiaeth o broffesiynau a disgyblaethau academaidd. Maent yn gofyn bod eu holl fyfyrwyr yn cael rhywfaint o brofiad o weithio gyda phobl â dementia. Mae'r cyrsiau a modiwlau yn denu myfyrwyr o bob rhan o'r DU a thu hwnt. Er enghraifft, mae gennym fyfyrwyr o Awstralia, Canada, Hong Kong, Seland Newydd a Malta. Mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r broses o gyfnewid gwybodaeth a dysgu rhwng proffesiynau a rhwng diwylliannau.

Gwnewch Gais Nawr

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Susan Bell, demppg@stir.ac.uk