PhD mewn Dementia

Mae ein tîm ymchwil yn cynnwys gweithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol, cynnal polisi ac ymchwil wyddonol gymdeithasol ymarfer perthnasol gyda phwyslais arbennig ar hawliau pobl â dementia a'u gofalwyr.

Mae ymchwil yn ffocws cymhwyso cryf, ac mae'r safbwyntiau pobl â demensia yn ganolog. Mae'r DSDC yn gweithio gydag ymchwilwyr ar draws y Brifysgol a chyda chydweithwyr rhyngwladol yn Ewrop, Gogledd America, Asia ac Awstralasia

PhD mewn dementia ym Mhrifysgol Stirling Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia

Fel PhD neu fyfyriwr MPhil byddwch yn datblygu eich sgiliau fel ymchwilydd yn gweithio gyda goruchwylwyr profiadol ar gynnal darn gwreiddiol o ymchwil. Gall y ddwy raglen yn cael ei wneud ar sail llawn-amser neu ran-amser (astudiaeth PhD yn gyffredinol blynyddoedd 3 llawn-amser a 6 blwyddyn rhan-amser. MPhil yn gyffredinol 2 blynedd llawn-amser a 4 flynedd yn rhan-amser). Ar ôl hyfforddiant cychwynnol a chyfnod prawf, byddai myfyrwyr sydd fel arfer yn symud ymlaen i gofrestru llawn ar y rhaglen.

Mae ein rhaglen doethuriaeth yn hyblyg iawn, gyda myfyrwyr yn gallu dechrau eu hastudiaethau drwy gydol y flwyddyn ar ddyddiad sy'n gyfleus iddyn nhw. Mae gennym gymuned gynyddol o fyfyrwyr o amrywiol gefndiroedd yn gweithio ar ystod o bynciau. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig PhD a goruchwyliaeth MPhil mewn Astudiaethau Dementia a disgyblaethau cysylltiedig. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i gynnal ymchwil mewn dosbarth byd, ysgol rhyngddisgyblaethol gyda chysylltiadau cryf â datblygiadau damcaniaethol, empeiraidd, polisi ac ymarfer myfyrwyr.

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diwethaf (2008) 95% o'n ymchwil rhestru fel rhagorol yn rhyngwladol, gyda'r 10% uchaf barnu fel rhai 'o'r radd flaenaf'. Fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i gyd yn aelodau o un neu fwy o'n grwpiau ymchwil.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jennifer Walker demppg@stir.ac.uk