Astudiaethau Uwch

Mae'r MSc mewn Astudiaethau Dementia wedi bod yn amhrisiadwy i mi, nid yn unig am roi dealltwriaeth o'r broses ymchwil mi ond hefyd ar gyfer cynyddu fy ymwybyddiaeth o ystyriaethau moesegol a'r her o galluedd a chaniatâd.
Rose Elliot
Nyrs Ymchwil

Beth sydd ar gael?

Mae'r Ysgol yn ganolfan ryngwladol gydnabyddedig sy'n cynnig cyfleoedd i astudio ar y lefelau canlynol:

  • israddedig
  • Ôl-raddedig - A gynlluniwyd i roi i fyfyrwyr sydd â manwl, gwybodaeth ar sail ymchwil o ddementia,
  • PhD a MPhil - Y ddau ar gael yn rhan amser neu ar sail llawn-amser

Cyrsiau a modiwlau yn denu myfyrwyr o bob cwr o'r DU a thu hwnt. Myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r broses o gyfnewid gwybodaeth a dysgu rhwng proffesiynau a rhwng diwylliannau.

Gall ymholiadau pellach hefyd i:

Susan Bell
Ysgol Gwyddor Gymdeithasol Gymhwysol ac Addysg
Prifysgol Stirling
Stirling
FK9 4LA
Ffôn: 01786 467744
E-bost: i demppg@stir.ac.uk