Addysg yn DSDC

Mae'n helpu i dyfu yr hyder, gwybodaeth a sgiliau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl â dementia

Diolch yn fawr i chi. Mae'r adborth wedi bod yn gadarnhaol ac yn frwdfrydig. A all ddweud yn onest nad wyf wedi cael y fath ymateb y staff i 'hyfforddi' o'r blaen, mae mor braf clywed
Pennaeth y Gwasanaethau Dementia
Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG

fideo

Cyfraith Shirley Cyflwyniad
Shirley Gyfraith, Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu, ar addysg a hyfforddiant yn CDGD

Astudiaethau achos

Astudiaeth Achos DSDC Delwedd

01: Addysg - Gofalwyr

Hyfforddiant ac addysg yn CDGD yn helpu i dyfu'r hyder, gwybodaeth a sgiliau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl â dementia, gwella arfer proffesiynol a gwella gyrfaoedd. Gall DSDC cyflwyno'r hyfforddiant ac addysg gywir, p'un ai ydych yn ofalwr teulu, staff sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol, gofal aciwt, tai, gofal cymdeithasol, y sector gwirfoddol; neu gomisiynydd gwasanaethau dementia.

DSDC yn cynnig

Diwrnodau Astudio

Cyrsiau arbenigol

Yn fewnol Hyfforddiant

  • DSDC hefyd yn arbenigwyr mewn dylunio a darparu hyfforddiant mewnol i ddiwallu anghenion neu faterion penodol, naill ai fel rhan o raglenni sefydliadol neu â digwyddiadau sy'n sefyll ar ei ben ei hun.

Cyfleoedd am Gyllid

Drwy bartneriaethau a phrosiectau sy'n DSDC yn cymryd rhan mewn, efallai y byddwn yn gallu eich helpu gyda cyllid tuag at ffioedd y cwrs ar rai o'n cyrsiau.