Ysbyty Rhithwir

Ysbyty Rhithwir CDGD yn dangos sut y gall dylunio da wneud ysbyty acíwt dementia-gyfeillgar

Ysbytai aciwt modern yn lleoedd prysur iawn, swnllyd gyda gyflym iawn trwy-roi cleifion. Mae pobl sydd â dementia, sydd hefyd yn sâl iawn ac yn bryderus, yn cael hyn yn amgylchedd anodd iawn. Ffactor arall yw bod ysbytai modern yn wahanol iawn i'r ysbytai y gorffennol, felly yn gwneud llawer o synnwyr iddynt. Efallai na fydd yn amlwg, er enghraifft, ble mae'r toiled yw, ac ni allant bob amser yn gweld y staff. Anaml ysbytai modern yn cael eu cynllunio i gymryd i ystyriaeth y problemau gwybyddol a canfyddiadol o bobl â dementia. Ysbyty Rhithwir yn dangos sut i wneud acíwt dementia-gyfeillgar ac wrth wneud hynny, yn haws i bawb.

Mae'r cynlluniau o bymtheg ardal eu modelu, gyda gwybodaeth a ddatgelwyd yn rhyngweithiol ar sut y gall y nodweddion hyn yn gwneud gwahaniaeth i bobl â dementia.

Cliciwch ar y lluniau isod i weld fersiwn mwy gyda phwyntiau gwybodaeth am nodweddion allweddol:

Os ydych yn cael trafferth gweld yr ystafelloedd os gwelwch yn dda galluogi Flash Player

Cefnogwyr

Ysbyty Rhithwir yn bosibl trwy gyllid gan Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftung Logos

Enwebiadau

Logos Gwobrau