Cartref Gofal Rhithwir

Cartref Gofal Rhith DSDC, a lansiwyd ym 2012, yn cynnig mynediad ar-lein i ddylunio syniadau.

Cartref Gofal Rhithwir yn adnodd ar-lein sy'n dangos dyluniad dementia-gyfeillgar mewn cartrefi gofal neu gartrefi pobl eu hunain.

Os ydych yn cael trafferth gweld yr ystafelloedd os gwelwch yn ddagalluogi Flash Player

Deall newidiadau a namau sy'n gysylltiedig ag oedran yw'r cam cyntaf tuag at greu amgylcheddau byw sy'n cefnogi anghenion pobl hŷn a'r rheini â dementia, eu cadw'n ddiogel rhag peryglon fel codymau, sy'n gallu cael effaith ddinistriol ar berson hŷn; gan ganiatáu iddynt rhyddid a hyder i ddefnyddio eu galluoedd i'r eithaf, ym mhob peth o'r cyffredin i'r greadigol; cynorthwyo cof byw o ddydd i ddydd, ac atgyfnerthu hunaniaeth bersonol.

Mae'r cynlluniau o saith ystafell unigol yn cael eu modelu gyda wybodaeth a ddatgelir yn rhyngweithiol ar sut y gall y nodweddion hyn yn gwneud gwahaniaeth i bobl â dementia.

Cliciwch ar y lluniau isod i weld fersiwn mwy gyda phwyntiau gwybodaeth am nodweddion allweddol:

Cefnogwyr

Cartref Gofal Rhithwir wedi bod yn bosibl gan y Ymddiriedolaeth Nominet, A lansiwyd gan y darlledwr Sally Magnusson, ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Journal Gwasanaeth Iechyd yn 2012 a dyfarnwyd Ail Up yn y Sgiliau Ar-lein a Hyfforddiant Categori o Nominet Gwobrau Rhyngrwyd 2013.

Gofal Rhith Cefnogwyr Hafan Logos

Rhestr termau

Architraf - amgylch Drws

Lefel y llawr gorffenedig - ffl

Lux - Mae'r uned SI y goleuni: y goleuni a gynhyrchir ar arwynebedd o 1 metr sgwâr gan fflwcs oleuol o lwmen 1 dosbarthu yn yr un yn ystod y wyneb.

LRV - gwerth adlewyrchiaeth Golau - cyfran y golau gweladwy a adlewyrchir gan arwyneb o'i gymharu â'r sensitifrwydd i olau y llygad dynol. Fel arfer, mae'r gyfran yn cael ei fynegi fel rhif rhwng 0 100 a lle 0 yn adlewyrchiad ac yn adlewyrchiad 100

Basn golchi dwylo - WHB