Pwysigrwydd cyfeiriadedd ac arwyddion

Mae nam demensia fel arfer yn y cof (cof yn arbennig diweddar), dysgu a rhesymu. Mae pobl sydd â chlefyd Alzheimer hefyd yn aml yn profi problemau canfyddiadol sy'n golygu eu bod yn camddehongli'r rhai pethau a welant.

Efallai y byddant yn gweld llinellau tonnog yn symud, er enghraifft, neu newid mewn lliw llawr fel cam. Mae'r nam yn aml yn cael eu cyfuno gyda golwg a nam ar y clyw felly mae'r byd yn dod yn lle ddryslyd ac anodd. Na 'n bellach y gallwch ei deall ble mae pethau neu sut i weithio allan sut mae pethau'n gweithio. Mae pobl yn dangos i chi, er enghraifft, ble mae'r toiled yn ac yna nad ydych yn gallu cofio'r tro nesaf. Rydych yn mynd i'r toiled ac nad ydych yn gallu gweithio y tap i olchi eich dwylo. Ni allwch ddod o hyd i'r grawnfwyd brecwast a'r tegell newydd yn edrych fel jwg.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn defnyddio ein clustiau am lawer o gyfeiriadedd. Gallwn glywed synau cyfarwydd ac yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen: y roars boeler gwres canolog ar waith, mae'r traffig y tu allan dechrau cael fwy swnllyd gyda'r oriau brig. Ond gyda nam ar eu clyw a chof gwael gall hyn fod yn syml gofid. Mae'r amgylchedd yn dechrau bod yn gelyniaethus yn hytrach na chefnogol; a pho fwyaf nam rydym yn y llai rydym yn gallu i'w drwsio. Efallai na fyddwn yn gwybod na allwn weld yn ddigon da i ddeall lle rydym ni a bod yr ateb yw i newid ar mwy o oleuadau. Efallai na fyddwn yn gwybod y gallwn adael y drws ystafell wely ar agor er mwyn i ni ddod o hyd iddo y tro nesaf ac yn y blaen. Efallai y byddwn yn cofio bellach i roi ar ein gwylio neu efallai y byddwn mwyach yn gallu ei weld ac nid ydym wedi gofyn i unrhyw un i fynd â ni cloc mwy. Yn yr hen ddyddiau y cloc yr eglwys wrth y pryd, ond mae hyn yn anghyffredin heddiw.

Dryswch a dryswch yn brofiad cyffredin i bobl â dementia ac maent yn peri gofid ac yn frawychus iawn. Mae llawer o bobl â dementia wedi gorfod newid ble maent yn byw drwy, er enghraifft, yn mynd i fyw mewn uned tai arbennig neu gartref gofal. Mae'n wirioneddol anodd iawn i addasu i ofod newydd oherwydd mae angen cof a dysgu addasiad. Mae angen y gallu i weithio allan ble rydych chi a sut i ymddwyn. Hyd yn oed pobl sy'n aros yn y cartref yn aml yn cael bwriadau da berthnasau sy'n prynu dodrefn a ffitiadau newydd.

Gall yr amgylchedd yn fwy cefnogol a galluogi gydag ychwanegiadau yn eithaf syml. Y cyntaf yw gwneud yn siŵr bod yr hyn sy'n bwysig yw weladwy iawn.

Rhaid bod digon o olau a digon o gyferbyniad lliw i alluogi pobl i weld yn iawn. Os yw'n adeilad newydd i bobl â dementia, mae angen cynllun syml iawn lle gallwch weld ble mae angen i chi fynd heb fod angen cof, dysgu neu resymu. Gall arwyddion fod yn ddefnyddiol iawn os ydynt yn glir, wedi'i osod yn ddigon isel, rhaid i eiriau a llun ac yn cyferbynnu â'r cefndir. Gall arwyddion fod yn cyfeiriadol gyda bys neu saeth yn dangos ble i fynd, neu gall fod ar ddrws yr ystafell. Clociau analog mawr yn bwysig.