Amgylcheddau Rhithwir

Mae angen i bobl â dementia dylunio'n dda, adeiladau hardd fel yr ydym i gyd yn ei wneud. Maent hefyd angen i adeiladau nad ydynt yn achosi anabledd diangen iddynt.

Er mwyn cyflawni hyn mae angen i ni wybod am y amhariadau o dementia a sut i wneud yn iawn ar eu cyfer fel y byddem yn ei wneud i rywun mewn cadair olwyn pan byddem yn edrych ar yr hyn y mae'r nam yn (ni all fynd i fyny'r grisiau, er enghraifft) a byddem yn cynllunio i wneud iawn am hyn. Mae angen inni hefyd gydnabod bod pawb sydd â dementia yn wahanol ym mhob ffordd bosibl: wahanol oedran, graddau gwahanol o nam, wahanol gefndiroedd a phrofiad bywyd, gwahanol namau corfforol a synhwyraidd, gwahanol agweddau, gwahanol chwaeth ac yn y blaen. Mae hyn yn golygu bod ein hystafelloedd rhithwir yn cael eu dim ond un enghraifft o sut y byddai amgylchedd dementia-gyfeillgar yn edrych. Ydynt, fodd bynnag, yn golygu na fyddai unrhyw un sydd â dementia fod yn anabl yn ddiangen gan unrhyw beth ynddynt. Rydym yn esbonio yn y testun ynghlwm wrth bob nodwedd sut y mae hyn yn wir.

Golygfa mewn Almaeneg

Ysbyty Rhithwir

Mae'r cynlluniau o bymtheg ardal eu modelu, gyda gwybodaeth a ddatgelwyd yn rhyngweithiol ar sut y gall y nodweddion hyn yn gwneud gwahaniaeth i bobl â dementia.

Gweld Ysbyty Rhithwir CDGD

Cartref Gofal Rhithwir

Mae'r cynlluniau o saith ystafell unigol yn cael eu modelu gyda wybodaeth a ddatgelir yn rhyngweithiol ar sut y gall y nodweddion hyn yn gwneud gwahaniaeth i bobl â dementia.

Gweld y Cartref Gofal Rhithwir CDGD