Achredu Cynnyrch

Mae'r CDGD wedi chwyldroi'r ffordd rydym yn meddwl am ein defnydd o ddylunio

Perthnasol Eraill

Ar Twitter

Gan fod newidiadau a namau sy'n gysylltiedig ag oedran yn aml yn ei gwneud yn anoddach i bobl ddeall a llywio adeilad, rydym yn cydweithio â gweithgynhyrchwyr i adolygu ac asesu addasrwydd y cynnyrch i'w ddefnyddio mewn amgylchedd cyfeillgar â demensia.

Gall cynhyrchion wedi'u dylunio'n dda gynyddu annibyniaeth ac ansawdd bywyd pobl hŷn a phobl â demensia. Wrth i'n poblogaeth oedran, bydd cynhyrchion yn chwarae rôl fwy wrth gynnal annibyniaeth ac iechyd. Mae Achrediad Cynnyrch o'r DSDC yn caniatáu i sefydliadau gefnogi manylebau a dylunwyr i greu amgylcheddau sy'n addas ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio trwy symleiddio'r broses dethol cynnyrch.

Dyfernir logo Cynnyrch Achrededig DSDC yn ôl teilyngdod y cynnyrch unigol a, lle bo hynny'n berthnasol, lliw-ffordd. Er mwyn i gynnyrch sydd i'w ystyried yn 'ddementia-gyfeillgar' neu 'dementia-gynhwysol' rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i'r amgylchedd lle mae'r cynnyrch yn cael ei roi. Mae deunydd technegol yn cynnwys llenyddiaeth dechnegol sy'n esbonio egwyddorion dylunio amgylchedd dementia-gynhwysol, gan gefnogi cymhwyso cynnyrch yn ymarferol.

Mae'r gwasanaeth Achredu Cynnyrch Dylunio Dementia eisoes yn helpu sefydliadau ledled y DU i gynnig lefel gymorth newydd i'w cleientiaid.

Mae Angus Fotheringhame, Rheolwr Cyffredinol Forbo Flooring yn falch iawn o'r camau cadarnhaol y maent wedi'u cymryd trwy'r gwasanaeth Achredu Cynnyrch DSDC:

"Rydyn ni'n arbenigwyr mewn lloriau, nid mewn demensia, ac mae'n bwysig iawn inni ein bod yn deall gofynion y defnyddiwr terfynol i gyfathrebu i'n cleientiaid beth i'w ddefnyddio, ac yr un mor beth na ddylid ei ddefnyddio mewn amgylcheddau oedran cynhwysol. Mae ein cydweithrediad â DSDC, yr arbenigwyr mewn dylunio dementia, yn ein galluogi i ddeall sylfaen amgylchedd cyfeillgar demensia, ac yn cynnig set o gynhyrchion achrededig DSDC, a ellir cefnogi profiad y defnyddiwr terfynol pan fo'i ddefnyddio ochr yn ochr â hynny. "

Yn dilyn yr Achrediad Cynnyrch, mae Forbo Flooring wedi creu a dewiswr cynnyrch ar-lein i helpu cleientiaid i chwilio am gynhyrchion sy'n cyd-fynd â'u hanghenion yn ogystal â Llyfryn 'Do' a Don'ts '.

Am ragor o wybodaeth am wasanaeth Achredu Cynnyrch DSDC, gallwch chi lawrlwytho'r Taflen Achredu Cynnyrch neu cysylltwch â ni yn dementia@stir.ac.uk.