Arfer Da mewn Dylunio ar gyfer Dementia a Cholled Golwg

Mae'r canllawiau hyn yn seiliedig ar ganfyddiadau o astudiaeth a oedd yn asesu tystiolaeth ymchwil o amgylch yr hyn sy'n gweithio'n dda ar gyfer pobl â nam ar eu golwg sydd â dementia o ran y cynllun eu cartrefi a'r pethau ynddynt. Bwriedir i'r canllawiau gael eu defnyddio i wneud pobl yn 'fannau byw' yn fwy cefnogol a hygyrch, boed lleoedd hynny yn gartrefi unigol a'r teulu neu yr ystafelloedd gwely, ystafelloedd ymolchi a mannau a rennir o gartrefi gofal.

Gall yr argymhellion a'r awgrymiadau yn cael eu defnyddio i addasu ac addasu cartrefi presennol i amgylchiadau sy'n newid person neu eu hymgorffori i mewn i adeiladau newydd. Ariannwyd yr ymchwil gan Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington a gynhaliwyd gan Brifysgol Stirling.

Hariannu a'u cefnogi gan:

Logo Trust Thomas Pocklington

Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington yn ddarparwr arbenigol o dai ar gyfer pobl â nam ar eu golwg a chomisiynau ymchwil, gan gynnwys ymchwil am dai ar gyfer pobl â nam ar eu golwg.

Ddogfen ganllawiau Download

Tua PDF: 1Mb

Download sylwebaeth sain ar gyfer pob canllaw

Ar gael i'w lawrlwytho mewn fformat mp3. Dewiswch canllaw i ddechrau llwytho i lawr

Mewn porwyr megis Chrome, Firefox a Safari os gwelwch yn dda dde chlecia a 'cadw fel' i mewn Ffenestri a 'Ctrl'> 'cyswllt Cadw fel' ar gyfer Mac