Suite Dylunio a Thechnoleg

Mae Dylunio a Thechnoleg yn arddangos Suite technoleg ysbrydoledig ac offer sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddydd-i-ddydd bywydau pobl â dementia a'u gofalwyr.

Mae Dylunio a Thechnoleg Suite ein helpu i ddeall yn weledol pwysigrwydd dylunio da mewn gofal Dementia

arddangos

Mae'r Thechnoleg Ystafell Dylunio ac mae'n arddangosfa barhaol o ystafelloedd mewnol ac offer a mannau tu allan a gardd, gan ddangos sut y gellir eu haddasu i ddiwallu anghenion gofodol a synhwyraidd penodol o bobl â dementia.

Mae Dylunio a Thechnoleg Suite yn ffordd ddelfrydol i weld y prif egwyddorion dylunio dementia-gyfeillgar ar waith.

teithiau

Teithiau sain Hunan-gynnal y Suite, sydd wedi'i leoli ym Mhencadlys CDGD yn y Iris Murdoch Adeiladu, Gellir ei llogi ar gyfer grwpiau o hyd at bobl 20.

Mae'r teithiau hyn ar gael yn rhad ac am ddim i bobl sydd â dementia, gofalwyr teuluol, gwirfoddolwyr a myfyrwyr. Teithiau set llaw ar gael ar gyfer grwpiau eraill ar gais. Os gwelwch yn dda nodi hyn yn amodol ar ffi o £ 10 y pen.

I archebu taith, ffoniwch ni ar 01786 467740.