Suite Dylunio a Thechnoleg

Mae'r Ystafell Ddylunio a Thechnoleg yn arddangos technoleg a chyfarpar ysbrydoledig sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau dydd i ddydd pobl â demensia a'u gofalwyr.

Fe wnaeth yr Ystafell Ddylunio a Thechnoleg ein helpu i ddeall pwysigrwydd dylunio da yn ofal Dementia

arddangos

Mae'r Ystafell Ddylunio a Thechnoleg yn arddangosiad parhaol o ystafelloedd mewnol ac offer a mannau allanol a gardd, gan ddangos sut y gellir eu haddasu i gefnogi anghenion gofodol a synhwyraidd penodol pobl â dementia.

Mae'r Ystafell Ddylunio a Thechnoleg yn ffordd ddelfrydol i weld prif egwyddorion dylunio dementia sy'n gyfeillgar i dementia.

teithiau

Teithiau sain hunangynhaliol o'r Ystafell, sydd wedi'i lleoli yn y Pencadlys DSDC yn y Iris Murdoch Adeiladu, gellir archebu lle ar gyfer grwpiau o hyd at bobl 20.

Mae'r teithiau hyn ar gael yn rhad ac am ddim i bobl â dementia, gofalwyr teulu, gwirfoddolwyr a myfyrwyr. Mae teithiau llaw ar gael i grwpiau eraill ar gais. Sylwch fod y rhain yn ddarostyngedig i ffi o £ 10 y pen.

I archebu taith, ffoniwch ni ar 01786 467740.