Achredu Adeiladu

DSDC yn credu yng ngwerth archwiliad annibynnol fel ffordd o helpu i wella dylunio ar gyfer pobl â dementia.

Mae'r CDGD wedi chwyldroi'r ffordd rydym yn meddwl am ein defnydd o ddylunio

Perthnasol Eraill

Ar Twitter

Mae archwiliad yn darparu ffocws ar gyfer newid ac yn ffordd gost-effeithiol o ardrethu dylunio amgylcheddol yn ogystal â chydnabod rhai sydd wedi cyflawni llwyddiant.

Dementia Achredu Archwilio Dylunio

DSDC yn cynnig gwasanaeth archwilio arbenigol llawn sy'n arwain at Dystysgrif Archwilio Dylunio Dementia annibynnol. Mae hyn yn mynd ymhellach na'r hunanasesiad ac wedi profi o werth ymarferol ac enw da iawn i sefydliadau dros y 10 mlynedd diwethaf.

Mae'n cynnwys:

  • ymweliad asesu gan archwilwyr arbenigol
  • adroddiad manwl yn darparu adborth o fewn mis ar feysydd dylunio yn yr adeilad, cyngor ar welliannau a awgrymwyd a graddfa o Efydd, Arian neu Aur
  • tystysgrif o Brifysgol Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Stirling ddilys am 3 mlynedd

Sefydliadau hefyd wedi defnyddio'r gwasanaeth archwilio i asesu amgylcheddau cyn ac ar ôl newid ac wedi defnyddio'r offeryn fel rhan allweddol o newid mewn gwasanaeth a rhaglenni datblygu.

Weld rhai o'r Gwobr-Ennill Adeiladau sydd wedi derbyn Tystysgrifau Achredu gan CDGD.

Gweler hefyd ein Cwestiynau Cyffredin archwiliad.

Mae'r Offeryn Archwilio Dylunio

y DSDC Dylunio Offeryn Archwilio yn gyfres uchel ei barch o adnoddau ar gyfer cynnal hunanasesiad o amgylcheddau a ddefnyddir gan bobl â dementia. Mae'r offeryn:

  • yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau am ddylunio
  • yn gweithio ar gyfer yr holl amgylcheddau ffisegol a chymdeithasol - lle mae'r person yn byw ond hefyd y byd ehangach o barciau, gerddi, siopau, cludiant, gwasanaethau cymunedol, caffis, clybiau a theatrau
  • yn berthnasol i adeiladau presennol, adeiladau newydd a phrosiectau adnewyddu mewn cartrefi gofal, canolfannau dydd a chanolfannau meddygol
  • yn helpu i nodi meysydd i'w gwella yn hawdd ac yn effeithiol
  • cysylltu at y broses achredu ddylunio ffurfiol CDGD yn.

A Fersiwn Arbenigol ar gyfer Ysbytai ac Achosion Brys hefyd ar gael

Brynu'r Arfau archwilio gan ein Siop Ar-lein

Gwobrau eraill

Dyfarniadau eraill sy'n CDGD cefnogi yn cynnwys: