Creadigrwydd ar Waith

Yn 2013 ceisiodd DSDC partneriaid i ddatblygu adnodd ar-lein i ddarparu gwybodaeth, adnoddau a chysylltiadau i ysbrydoli, ysgogi a choladu gwaith ar y celfyddydau a dementia.

Mae'r fenter ei gynllunio:

  • i gefnogi Rhaglenni creadigrwydd Gwaith DSDC yn.
  • i ganmol cwbl groes, Y blog ar rôl y celfyddydau a'r cyfryngau.
  • i ddarparu persbectif beirniadol ac yn ffres ar ddementia.
  • i ysgogi cyfnewid rhwng ymarferwyr, artistiaid a gweithwyr proffesiynol gofal.

Os oes gennych chi prosiectau, syniadau, cysylltiadau neu wybodaeth rydych am ei rannu os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod.