Celf a Dementia yng Ngogledd Iwerddon

Yn ystod mis Mawrth 2014 CDGD yn cymryd rhan mewn tri develoments cyffrous cefnogi rôl creadigrwydd a'r celfyddydau.

fideo

Dementia a'r Celfyddydau - Myfyrdodau ar Penwythnos Preswyl i Artistiaid 2014
Dementia a'r Celfyddydau - Myfyrdodau ar Penwythnos Preswyl i Artistiaid 2014

Celfyddydau a rhaglen Heneiddio

Mae Blog cwbl groes yma sy'n esbonio mwy am yr holl ddigwyddiadau, a oedd yn rhan o Gelfyddydau cyffrous ac amrywiol a rhaglen Heneiddio'n mis o hyd. Mae hyn yn cael ei ailadrodd dros y ddwy flynedd nesaf hefyd.

Balchder o le yma yn mynd i benwythnos preswyl ar gyfer artistiaid a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon ac a gefnogir gan yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia.

Mae'r ffilm yn dal y gwerth enfawr ac yn synhwyro'r artistiaid dan sylw a gafwyd o eu hamser gyda'i gilydd a gyda CDGD. Mae hefyd yn dod allan y teimlad o eiriolaeth y cyd ar gyfer gwneud mwy a ddaeth i'r amlwg mor rymus dros y penwythnos. Mae rhai o'r syniadau eisoes yn symud ymlaen gyda mwy i ddod mewn pryd ar gyfer y ddwy dathliadau nesaf o gelf a heneiddio yn 2015 2016 a.

Bydd cwbl groes olrhain cynnydd yn y misoedd i ddod