creadigrwydd

Creadigrwydd yw'r term DSDC defnyddio i ddisgrifio'r amrywiaeth enfawr o ffyrdd y celfyddydau creadigol yn ymgysylltu gydag a dylanwadu ar y profiad o ddementia mewn bywyd modern.

Gall y celfyddydau wneud gwahaniaeth enfawr i bobl â Dementia. Beth Stirling wedi cynllunio swnio'n ddiddorol iawn.
Y Fonesig Judi Dench
Ffilm Ryngwladol, Llwyfan a Actores deledu

Astudiaethau achos

Delwedd Astudiaeth Achos DSDC - Dementia a'r Celfyddydau

10: Creadigrwydd - Dementia a Chelf

Mae hyn yn cwmpasu popeth o'r effaith y celfyddydau a'r cyfryngau yn cael wrth fframio dementia yn y gymdeithas i'r potensial creadigol y celfyddydau ac arfer celf ar gyfer pobl â dementia.

CDGD bob amser wedi gweld creadigrwydd a'r celfyddydau yn bwysig. Yn awr, o ystyried y twf parhaus ac amrywiaeth o ymgysylltu creadigol o gwmpas CDGD dementia yn cymryd rôl fwy ffocws yn y canlynol:

  • syniadau ar Creadigrwydd ac Dementia ysgogol
  • dogfennu a rhannu arfer arloesol
  • cefnogi arferion moesegol yn y Celfyddydau
  • ddatblygu rôl creadigrwydd mewn Dementia-Gyfeillgar Cymunedau
  • hybu creadigrwydd mewn addysg, hyfforddiant ac ymarfer proffesiynol.

Mae'r rhain yn amcanion tymor hir a fydd yn fframio gwaith CDGD ar greadigrwydd gyda phartneriaid a chydweithwyr yn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Beth CDGD yn ei wneud

Gwahanol feysydd o weithgaredd yn cynnwys:

CDGD yn gweithio mewn partneriaeth â celfyddydau, y gymuned a sefydliadau elusennol i fynd â'r gwaith hwn yn ei flaen.