Ffydd ac Ysbrydolrwydd

DSDC yn cydnabod y ffordd y cymunedau ffydd gwahanol gweithredu fel asiantau wrth fframio dementia.

Lles ysbrydol a ffydd rolau hollbwysig i'w chwarae mewn cymunedau dementia-gyfeillgar wirioneddol, hyd yn oed os gall eu codi materion ysbrydol dementia fod yn heriol ac yn anodd i fynd i'r afael ar gyfer pobl â dementia ac i'w gofalwyr weithiau.

Adnoddau Ymarferol

CDGD yn gweithio i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o ysbrydolrwydd a dementia drwy ei waith ymchwil ac ymarfer. Ei nod yw rhoi cymorth ymarferol i unigolion, sefydliadau a chymunedau gan gynnwys cynnig y canlynol:

Ysbrydolrwydd a Diwrnodau Astudio Dementia - Digwyddiadau rheolaidd hyn yn archwilio rôl, dehongli a goblygiadau o ysbrydolrwydd yn y gofal a chefnogaeth o'r rhai sydd â dementia

Datblygu Cymunedol - Gweithio gyda chymunedau BME a mudiadau gwirfoddol ledled ysbrydolrwydd a chymunedau dementia-gyfeillgar.

CDGD yn edrych i droi ymchwil arbenigol i ddeunyddiau ategol briodol yn ddiwylliannol yn ystod y flwyddyn nesaf.