ein Dull

DSDC yn gweithio gyda chymunedau a'r rhai sy'n eu cynrychioli i helpu gwneud yn "dementia-gyfeillgar".

rhaid i'r cyhoedd fod yn ganolog i wneud unrhyw gymuned wirioneddol ddementia-gyfeillgar - mae hyn yn cymryd amser, arbenigedd ac ymrwymiad
Arweinydd Cymunedol, Yr Alban

Tystiolaeth

Yn gyntaf, rydym yn dod i bob prosiect ymdeimlad cryf o'r hyn a wyddom sy'n gweithio. Mae gormod o'r hyn a wneir yn yr enw o "demensia-gyfeillgar" yn dal i fod yn seiliedig ar dystiolaeth. Ond mae ein gwaith ymchwil, yn seiliedig ar waith ar draws y byd, yn dangos y gall cyfuniad o ymrwymiad lleol gwirioneddol a thystiolaeth gadarn trawsnewid cymunedau mewn modd cynaliadwy.

ymrwymiad

Yn ail, rydym yn credu nad yw bod yn "gymuned dementia-gyfeillgar" yn brosiect unwaith ac am byth y gellir ei gwblhau a'i gymeradwyo. Nid yw'n bathodyn y gellir ei dyfarnu neu eu hatal gan unrhyw sefydliad neu lywodraeth. Mae'n fwy fel proses.

Cydlyniad

Yn drydydd, mae dod yn gymuned dementia-gyfeillgar yn dibynnu ar feithrin barn gref, gadarnhaol am dementia. Nid yw'n ymarfer ticio blychau, mae'n ymwneud mwy â dweud wrth bobl â dementia, eu gofalwyr, ac mae pawb sydd â rhan yn y gymuned bod hwn yn fan lle rydym yn teimlo mewn ffordd benodol am ddemensia.

gwasanaethau

Gall y dull CDGD yn cefnogi unrhyw un sy'n cymryd "demensia-gyfeillgar" yn ddifrifol drwy ddarparu

  • yr ymchwil ddiweddaraf a gwybodaeth am yr hyn sy'n gweithio mewn gwahanol gymunedau ledled y byd
  • asesiad annibynnol o anghenion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â demensia
  • hwyluso a chefnogi grwpiau a digwyddiadau, bach a mawr
  • ymgysylltu a chyfathrebu gymuned
  • cefnogaeth arweinyddiaeth, datblygu llywodraethu ac eiriolaeth lleol
  • monitro cynnydd credadwy, adolygu a gwerthuso